GÖÇ ile başlayan kelimeler

Başında GÖÇ harfleri bulunan 35 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Göçmenleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Göçmenleştirme

12 Harfli Kelimeler

Göçebeleşmek, Göçmenleşmek

11 Harfli Kelimeler

Göçebeleşme, Göçmenleşme

10 Harfli Kelimeler

Göçürülmek

9 Harfli Kelimeler

Göçebelik, Göçertmek, Göçmenlik, Göçürtmek, Göçürülme

8 Harfli Kelimeler

Göçermek, Göçertme, Göçürmek, Göçürtme, Göçürücü

7 Harfli Kelimeler

Göçelge, Göçerme, Göçürme, Göçüşme

6 Harfli Kelimeler

Göçebe, Göçeri, Göçken, Göçkün, Göçmek, Göçmen, Göçücü

5 Harfli Kelimeler

Göçer, Göçme, Göçük, Göçüm, Göçüş

4 Harfli Kelimeler

Göçü

3 Harfli Kelimeler

Göç

Bazı GÖÇ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


göçebe :

TDK:
1. sıfat Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer, göçkün
"Karakaçanları, sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlarıdır." - A. Haşim
2. hayvan bilimi Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren (hayvan)

göçermek :
TDK:
1. -i, -e Bir kimseden diğer kimseye geçirmek, havale etmek, devretmek
"Arkadaşım işini bana göçerdi."
2. Bitkileri yerinden, çıkarıp başka yere dikmek, değiştirmek, göçürmek

göçücü :
TDK:
1. sıfat Göçme işini yapan
2. Mevsimine göre yer değiştiren (hayvan)
3. Genellikle şiddetli deprem sonrasında ağır hasara uğramış ve yıkılmak üzere olan (bina)
4. Ölümü yakın olan

GÖÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Göçmen Kuştu O - Yazar: Ayla Kutlu
Göçmen Ruh - Yazar: Müge Sandıkçıoğlu
Göçmen Türküsü - Yazar: Hasan Savaş
Göçebe Ruhlar - Yazar: Remzi Aydın
Göçmen Kuş-Gökova''da Bir Finlandiyalı - Yazar: Riitta Cankoçak
Yüreklerin Göçü - Yazar: Büşra Demir
Göçmen Yıldız - Yazar: Le Clêzio
Hayaletlerin Göçü - Yazar: Pauline Melville

Kelime Bulma Motoru