GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görü : nezaret
görücü : dünür, dünürcü
görüldüğünü : sanrılamak
görülebilen : göz önü
görülegelen : alelade, olur şey
görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmek : karşılaşılmak, rastlanmak, seçilmek, gözler önüne serilmek, yakayı ele vermek
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümlük : vizite, vitrin
görümsetme : klip
görünçlemek : temaşa etmek
görünge : temsil, perspektif
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmemek : gözden kaybetmek
görünmeyen : bâtın, görünmez
görünmez : görünmeyen, beklenmeyen, gizli
görüntüleme : klip
görüntülük : ekran
görüntüyü : fotoğraf
görünüleme : illüstrasyon
görünüm : manzara, görünüş, sahne

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görülmemiş :

TDK:
sıfat O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
"Görülmemiş bir olay."

görüşme :
TDK:
isim Görüşmek işi, mülakat, müzakere
"O gün herkes sinekkaydı tıraşlıdır, cici elbiselerini giymiştir ve görüşmesini bekler." - N. F. Kısakürek

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kolay Görünen Zor Şiir - Yazar: Coşkun Karabulut
Görünen Gerçeğin Ötesi - Yazar: Yücel Yüksel Mert
Juba ve Görünen Şeytanlar - Yazar: Hasan Duman
Sanki Cennetti Görünen - Yazar: John Cheever
Özel Bir Görüş - Yazar: Kolektif

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUMER - 75: Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir.
NEML - 88: Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Kelime Bulma Motoru