GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görücü : dünür, dünürcü
görüldüğünü : sanrılamak
görülebilen : göz önü
görülegelen : alelade, olur şey
görülen : dış, tanıdık, ya
görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümce : görüm
görümlük : vizite, vitrin
görümsetme : klip
görünen : aşikar, görünür, hasıl, nümâyân, sâdır, zahirî, zuhuri
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmeyen : bâtın, görünmez
görünmez : görünmeyen, beklenmeyen, gizli
görüntü : hayalet, hayal, manzara, fon, sahne, tayf

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görümlük :

TDK:
1. isim Yalnız görülmek için konulan nesne
2. Nişanlanan kıza, ilk kez görmeye gidildiğinde erkek tarafından takılan veya verilen armağan

görüştürülmek :
TDK:
nsz, -le Görüşmeleri sağlanmak

görüşülmek :
TDK:
1. nsz Görüşme işi yapılmak, müzakere edilmek
2. -le Herhangi biriyle görüşmek

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Avrupa Edebiyatında Trajik Görünüm - Yazar: Charles I....
Görüşmek Üzere - Yazar: Bülent Özcan
Anca Rüyanda Görürsün - Yazar: Cecily Von...

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 74: Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Kelime Bulma Motoru