GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görü : nezaret
görücü : dünür, dünürcü
görüldüğünü : sanrılamak
görülebilen : göz önü
görülegelen : alelade, olur şey
görülen : dış, tanıdık, ya
görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmek : karşılaşılmak, rastlanmak, seçilmek, gözler önüne serilmek, yakayı ele vermek
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümsetme : klip
görünçlemek : temaşa etmek
görünçlükleme : mizansen
görünen : aşikar, görünür, hasıl, nümâyân, sâdır, zahirî, zuhuri
görünge : temsil, perspektif
görüngü : fenomen, fel
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmeyecek : gizlemek, kamufle
görünmeyen : bâtın, görünmez
görünmez : görünmeyen, beklenmeyen

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görücü :

TDK:
isim Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse
"Zengin olduğumuz için görücüler, bizim bu uzak köşke gelmekten usanmıyorlar." - Ö. Seyfettin

görünmez :
TDK:
sıfat Görünmeyen, beklenmeyen

görüntü :
TDK:
1. isim Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
2. Manzara
3. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme
"Ayrıca kimi Karagözcüler kendi görüntülerini kendileri hazırlarlar." - M. And
4. fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal
5. matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta
6. sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görülmeyen Adam - Yazar: Ralph Ellison
Kolay Görünen Zor Şiir - Yazar: Coşkun Karabulut
Görünen Gerçeğin Ötesi - Yazar: Yücel Yüksel Mert
Juba ve Görünen Şeytanlar - Yazar: Hasan Duman
Sanki Cennetti Görünen - Yazar: John Cheever

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 75: Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın.

Kelime Bulma Motoru