GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gözalıcılık : frapanlık, pitoresk
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözbebeği : dide, mukle
gözcülük : dikizcilik, erketecilik, erketelik
gözel : güzel
gözene : gözlük
gözenekli : ajurlu
gözer : buğday
gözetici : koruyucu, bakıcı, kollayıcı, sürveyan
gözetilmek : himaye görmek
gözetim : nezaret, himaye, gözaltı, patronaj
gözetiminde : nezdinde
gözetlemek : korumak, başını beklemek, başınıbeklemek, dikizlemek, göz hapsine almak, gözlemek, iskandil etmek, namusuna sinek kondurmamak, tarassut etmek, taslamak
gözetleyici : dideban, dikizci
gözetme : himaye, kayıt, nezaret, vikaye
gözetmen : mubassır, sürveyan
gözevi : gözyuvası
gözeyutarlığı : hücreyutarlığı, fagositoz
gözgü : ayna
gözkorkutum : şantaj
gözle : süzmek
gözlem : müşahede, deney

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gözenek :

TDK:
1. isim Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
2. Pencere
3. Bir işlemede, örgüde, ipliklerin kesilmesi, ayrı tutulması yoluyla oluşturulan boşluk, ajur
4. anatomi Canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük, basit açıklık, mesame
5. biyoloji Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların alt yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki küçük deliklerden her biri, mesame
6. fizik Bir malzemenin içinde irili ufaklı boşlukların bulunması durumu, süngerimsi görünüş

gözettirmek :
TDK:
-i Gözetme işini yaptırmak, gözetmesini sağlamak

gözletme :
TDK:
isim Gözletmek işi

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Akışkan Gözetim - Yazar: Zygmunt Bauman

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 117: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.
BAKARA - 255: Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz. ) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Kelime Bulma Motoru