GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


göz : bakış, görüş, delik, boşluk, sevgi, ilgi, bölüm, hane, çekmece, tutkular, kaynak, nazar, çekme, ayn, aşı, basar, baş, dide, dünya penceresi, kafa, mimik, mor karaman, morkaraman, niş, oda, şakak, yüz
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözbebeği : dide, mukle
gözceğen : ufuk
gözcülük : dikizcilik, erketecilik, erketelik
gözdağı : yıldırma, tehdit, zılgıt
gözden : araştırılmak
gözel : güzel
gözene : gözlük
gözenek : mesame, pencere, örgüde, ajur
gözer : buğday
gözetilmek : himaye görmek
gözetlemek : korumak, başını beklemek

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gözetletme :

TDK:
isim Gözetletmek işi, dikizletme

gözleği :
TDK:
1. isim Gözetleme yeri
2. Dağların yüksek yerlerinde nişan almak için ağaç veya taştan yapılan belli yer

gözlemek :
TDK:
1. -i Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek
2. Dikkatle bakmak, gözlemlemek, tarassut etmek
"Hava değişikliklerini gözlemek havacılık için önemli bir iştir."
3. İncelemek, araştırmak
4. Gizlice bakmak, gözetlemek
"Kuzum, bana kim gelip gidiyor, hep böyle gözlüyor musun?" - E. Işınsu
5. Korumak, kollamak

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saraydan Hikayeler - Kraliçe ve Gözde - Yazar: Kiera Cass
Gözde Nakşidil Sultan - Yazar: Michele de Grece
Gözde Bekar - Yazar: Inara Scoot
Sözü Dilde Hayali Gözde - Yazar: İsmail Kara

Kelime Bulma Motoru