G ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında G harfi bulunan 12 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Galatımeşhur, Galvanizleme, Galvanokoter, Galvanometre, Gamaglobülin, Gammazlanmak, Garantilemek, Garplılaşmak, Garplılaşmış, Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip, Gazlaştırmak, Geciktirilme, Geçirimlilik, Geçiştirilme, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz, Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek, Gepegencecik, Gerçeklenmek, Gerçeklenmiş, Gerçekleşmek, Gerçeküstücü, Gerekircilik, Gerektiğince, Gerginleşmek, Gerilimölçer, Gerillacılık, Getiredurmak, Gevezelenmek, Gırtlaklamak, Gırtlaklaşma, Gırtlaklayış, Girişimcilik, Girişimölçer, Giyinişinden, Gizaçımlamak, Gizlenilecek, Gizyazılamak, Glasyolojist, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirilme, Gönendirtmek, Görenekçilik, Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme, Gösterilmesi, Gösterişlice, Gövdebilimci, Gözeneklilik, Gözlemecilik, Gruplandırma, Gururlanarak, Güçlendirici, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Güçsüzleşmiş, Güllabicilik, Gülünçleşmek, Gülüntübetim, Gülüntüçizim, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gündüzsefası, Güneşçarpmak, Güngörmüşlük, Günoğluculuk, Gürbüzleşmek, Gürültüsüzce, Güvenilirlik, Güzelduyusal

Bazı G ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


galatımeşhur : yaygın yanlış
gamaglobülin : kanda, lenfte
garplılaşmak : batılılaşmak
garplılaşmış : batılılaşmış
gaybubetinde : yokluğunda
geçirimlilik : geçirgenlik
gelmek-sizin : türemiş zarf
genişleterek : uzun uzadıya
genleşmesine : ısı
gerçeklenmiş : gerçekli
gerçekleşmek : çıkmak, hakikat olmak, sahileşmek, tahakkuk etmek, tutmak
gerekircilik : belirlenimcilik, determinizm
gerektiğince : lâyıkıyla
gerilimölçer : buhar, ayrışma, tansiyometre
girişimölçer : interferometre
giyinişinden : salak
gizlenilecek : maakıl
gizyazılamak : şifrelemek
glâsyolojist : buzul bilimci
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görüntülemek : yaratmak, gerçekleştirmek, fotoğraflamak
gösterilmesi : naklen yayın
gururlanarak : kabara kabara, mağrurca
güçlendirici : dalak otu, kuvvetlendirici
güçsüzleşmek : dermansızlaşmak, kağşamak, mecal kalmamak, mecalsiz düşmek, turşu olmak, tükenmek, zayıf düşmek
güçsüzleşmiş : süzgün
gülüntüçizim : karikatür
gümüşüleşmek : gümüşîleşmek
güneşçarpmak : başına güneşgeçmek, gün geçmek
gürültüsüzce : sessizce

Bazı G ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


gelecekçilik :

TDK:
isim İtalyan şairi Marinetti nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, fütüristlik, fütürizm

gelenekçilik :
TDK:
isim Toplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni kültür ögelerine daha az değer veren tutum veya öğreti, ananecilik

gözeneklilik :
TDK:
isim Gözenekli olma durumu

G ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Gümüşhacıköy (Amasya)

Kelime Bulma Motoru