G ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında G harfi bulunan 12 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Galatımeşhur, Galvanizleme, Galvanokoter, Galvanometre, Gamaglobülin, Gammazlanmak, Garantilemek, Garplılaşmak, Garplılaşmış, Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip, Gazlaştırmak, Geciktirilme, Geçirimlilik, Geçiştirilme, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz, Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek, Gepegencecik, Gerçeklenmek, Gerçeklenmiş, Gerçekleşmek, Gerçeküstücü, Gerekircilik, Gerektiğince, Gerginleşmek, Gerilimölçer, Gerillacılık, Getiredurmak, Gevezelenmek, Gırtlaklamak, Gırtlaklaşma, Gırtlaklayış, Girişimcilik, Girişimölçer, Giyinişinden, Gizaçımlamak, Gizlenilecek, Gizyazılamak, Glasyolojist, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirilme, Gönendirtmek, Görenekçilik, Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme, Gösterilmesi, Gösterişlice, Gövdebilimci, Gözeneklilik, Gözlemecilik, Gruplandırma, Gururlanarak, Güçlendirici, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Güçsüzleşmiş, Güllabicilik, Gülünçleşmek, Gülüntübetim, Gülüntüçizim, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gündüzsefası, Güneşçarpmak, Güngörmüşlük, Günoğluculuk, Gürbüzleşmek, Gürültüsüzce, Güvenilirlik, Güzelduyusal

Bazı G ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


galatımeşhur : yaygın yanlış
galvanizleme : metal temizleyici
garplılaşmak : batılılaşmak
gaybubetinde : yokluğunda
gayrimünasip : uygunsuz, yakışıksız
geçirimlilik : geçirgenlik
gelmek-sizin : türemiş zarf
genişleterek : uzun uzadıya
genişliğinde : kadar
gerçekleşmek : çıkmak, hakikat olmak, sahileşmek, tahakkuk etmek, tutmak
gerçeküstücü : sürrealist
gerginleşmek : elektriklenmek
gerilimölçer : buhar, ayrışma, tansiyometre
getiredurmak : durmak
girişimölçer : interferometre
giyinişinden : salak
gizlenilecek : maakıl
globalleşmek : küreselleşmek
gönendirtmek : mutluluğa
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünüşalmak : gibi
gösterilmesi : naklen yayın
gururlanarak : kabara kabara, mağrurca
güçsüzleşmek : dermansızlaşmak, kağşamak, mecal kalmamak, mecalsiz düşmek, turşu olmak, tükenmek, zayıf düşmek
güçsüzleşmiş : süzgün
gülüntüçizim : karikatür
gümüşîleşmek : gümüşüleşmek
gümüşüleşmek : gümüşîleşmek
gündüzsefası : kahkaha çiçeği
güneşçarpmak : başına güneşgeçmek, gün geçmek

Bazı G ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


geçiştirilme :

TDK:
isim Geçiştirilmek işi
"Bunların akademik tartışmalarla geçiştirilmeye tahammülleri yoktu." - H. Taner

gerçeküstücü :
TDK:
1. sıfat Gerçeküstücülükten yana olan, sürrealist
2. Gerçeküstücülükle ilgili olan (görüş, eser vb.), sürrealist

G ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Gümüşhacıköy (Amasya)

Kelime Bulma Motoru