GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel : gelmek, yalın kelime
gel-di : çekim ekleri
gel-iyor : bildirme kipleri
gelberi : tırmık, ocaklardan, çekberi
geldim : tekil
gelecekçi : fütürist
gelecekçilik : fütürizm
gelecekte : ileride
gelecekteki : mâ-ba'd, müstakbel
gelek : halef, sonraki
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelenekte : camanbay
gelesi : gelecek zaman
gelgeç : yerli, geçici, sebatsız, hercaî
gelgit : meddücezir, kabarma-alçalma, med cezir, medcezir
gelince : feemmâ
gelincik : sansargillerden, mezgitgillerden, yılancık, arpacık, gün gülü, ikiçenekliler, sansargiller
gelir : varidat, aylık, irat, açık vermek, dirimlik, el kapısı, hâsılat, kapı, kısmet kapısı
geliş : vürut
gelişememek : küsmek, yerinde saymak
gelişememiş : geri
gelişigüzel : özensiz

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gele :

TDK:
isim Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar
"Yine gele attın."

gelecekçilik :
TDK:
isim İtalyan şairi Marinetti nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, fütüristlik, fütürizm

gelinme :
TDK:
isim Gelinmek işi

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bugün Bize Kim Geldi - Yazar: Sezgin Kaymaz
Ölüm Sessiz Geldi - Yazar: Agatha Christie
İnsan Kendine De İyi Gelir - Yazar: Ahmet Büke
Sen Geldin Bahar Geldi 1 - Yazar: Rukiye Kayaarslan
Sonun Geldi Sevgilim - Yazar: Tuna Kiremitçi
Sonunda Ölüm Geldi - Yazar: Agatha Christie
Yine Seninle Geldi Hayat - Yazar: Cezmİ Ersöz
Çıkış Yolu 1 - Ülkemizin Geleceği - Yazar: Sezai Karakoç

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 10: İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir.
BAKARA - 101: Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehl-i kitaptan bir gurup, sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terkettiler.
TEVBE - 124: Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: «Bu sizin hanginizin imanını artırdı?» İman edenlere gelince (bu sûre) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler.

Kelime Bulma Motoru