GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel-iyor : bildirme kipleri
gelberi : tırmık, ocaklardan, çekberi
geldi : gelecek, istikbal
gelecek : istikbal, ati, müstakbel, doğacak, encam, erte, geldeç, geldi, gelecek zaman, ileri, yarın
gelecekçi : fütürist
gelecekçilik : fütürizm
gelecekte : ileride
gelek : halef, sonraki
gelenek : alışkanlıklar, bilgi, an'ane, irredantizm, kültür, örf, töre, tradisyon, yol
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelesi : gelecek zaman
gelgeç : yerli, geçici, sebatsız, hercaî
gelgit : meddücezir, kabarma-alçalma, med cezir, medcezir
gelinkuşağı : gökkuşağı
gelir : varidat, aylık, irat, açık vermek, dirimlik, el kapısı

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gelenekleştirmek :

TDK:
-i Bir şeyi gelenek durumuna getirmek

gelgit :
TDK:
1. isim Boşuna gidip gelme
"Bu gelgitten bıktım."
2. coğrafya Ay ve Güneş in yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde, özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, metcezir

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gelmiş Bulundum - Seçme Şiirler - Yazar: Edip Cansever
İnsan Kendine De İyi Gelir - Yazar: Ahmet Büke
Aziz Nesin'in Anıları - Böyle Gelmiş Böyle Gitmez - Yazar: Aziz Nesin
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2 - Yokuşun Başı - Yazar: Aziz Nesin
Işık Batıdan Da Gelir - Yazar: Ümit Meriç
Belki Babam da Gelir Bu Düğüne - Yazar: Mehmet Şah Erincik
Düşlerim Belalı Boylardan Gelir - Yazar: Merwan Nesim Deniz
Gitmek İçin Gelir Aşk - Yazar: Elif Gamze Bozo
Belki Babam da Gelir Bu Düğüne - Yazar: Mehmet Şah Erincik
Eylül Aniden Gelir - Yazar: Naz Esra Elikara

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜCADELE - 8: Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinden de: Bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi? derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası!  .
ENBİYA - 94: Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız.

Kelime Bulma Motoru