GEN ile başlayan kelimeler

Başında GEN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Genelleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Genelleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme, Genelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Gençleştirmek, Genelleştirme, Genişletilmek, Genleşmeölçer

12 Harfli Kelimeler

Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Genelkurmay, Genelleşmek, Genelleşmiş, Genişlemesi, Genişletmek, Genleştirme

10 Harfli Kelimeler

Gençleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genellikle, Generallik, Genişlemek, Genişletme, Genişleyen

9 Harfli Kelimeler

Genbirlik, Gencelmek, Genealoji, Genelleme, Genişleme, Genleşmek

8 Harfli Kelimeler

Gencecik, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, Gengüdüm, Genişlik, Genizsil, Genleşme

7 Harfli Kelimeler

Gençken, Gençlik, Gençten, Gendime, Genelev, Genelge, General, Genetik, Genişçe, Genital, Genitif, Genizsi, Genosit, Gensoru

6 Harfli Kelimeler

Gencer, Genele, Gengşi, Genlik, Genzek, Genzel

5 Harfli Kelimeler

Gence, Genel, Geneş, Geniş, Geniz, Genom, Gensu

4 Harfli Kelimeler

Genç, Gene

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gen : geniş, üçgen, kenar, jen
gencelmek : gençleşmek
gencer : panayır, havuz, güreş
genç : dinç, toy, berna, cahil, civan, çiçeği burnunda, dinçer, düve, filinta gibi, jön, kıray, körpe, piliç gibi, şâb, torlak, toygan, yaşıt, yeni
gençleşmek : gencelmek, tazeleşmek
gendime : keşkef
gene : yine, yeniden, tekrar, esasen, gine
genealoji : soyağacı, soybilim
genel : umum, umumi, yasama, yığınca
geneleme : tamim
genelev : kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane, aşağı mahalle
genelleme : tamim, yargı
genellemek : tamim etmek
genelleşmek : taammüm etmek

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gencecik :

TDK:
sıfat Çok genç, gepegenç, gepegencecik
"Bakanlar Kurulu her işi bırakıp gencecik bir şairin yazısı ile uğraşacak." - Y. Z. Ortaç

genelge :
TDK:
isim Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
"İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı." - Ç. Altan

geniş :
TDK:
1. sıfat Eni çok olan, enli, vâsi
"Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu." - P. Safa
2. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı
"Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi." - O. C. Kaygılı
3. Bol (elbise)
4. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro
"Geniş anlamlı."
5. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat
"Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu." - A. İlhan
6. Çok
"Geniş iş alanları sağlandı."

GEN ile başlayan İlçe isimleri

Genç (Bingöl)

GEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Genetik Miras Asla Peşini Bırakmaz - Yazar: William Landay
Genetik Kukla: AŞK - Yazar: Mehmet İrfan

Kelime Bulma Motoru