Gİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Kahverengi

8 Harfli Kelimeler

Beslengi, Düzdizgi, Herhangi, Külrengi

7 Harfli Kelimeler

Aganigi, Belirgi, Bendegi, Çekilgi, Çevirgi, Devingi, Döşengi, Nirengi, Tebisgi, Tedirgi, Yenilgi

6 Harfli Kelimeler

Edilgi, Ertegi, Frengi, İrişgi, Üzengi, Zadegi

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Bengi, Bergi, Bezgi, Bilgi, Bingi, Çelgi, Çengi, Çergi, Çizgi, Delgi, Dergi, Dingi, Dizgi, Gergi, Hangi, Rengi, Sergi, Sevgi, Sezgi, Silgi, Vergi, Yengi, Yergi, Yeygi

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Evgi, Eygi, Ezgi, Ilgi, İlgi, İvgi, Tögi, Ülgi, Yogi

Bazı Gİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aganigi : aşk, sevişme
belgi : şiar, duyuş, alâmet, nişan, kesit
belirgi : bulgu, sendrom
bendegî : kulluk, kölelik
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bergi : vergi, eli, cömert
beslengi : hizmetçi, evlâtlık, besleme
bezgi : süs, bezek
çekilgi : inziva, römork
çergi : çerge
çizgi : çizi, hat, temel, sınır, akos, cızık, çizik, eşlenik, geometri, kenar, tahril
delgi : maden, tahta, matkap
devingi : dinamik
dizgi : kelimeleri, satırları, tertip, tüzüm
döşengi : mobilya
düzdizgi : hiza
edilgi : infial
ergi : mazhariyet, eriş

Bazı Gİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bezgi :

TDK:
isim Süs, bezek

çevirgi :
TDK:
isim Anahtar, tokmak vb. çevrilebilen araç

dergi :
TDK:
isim Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hangi İstanbul - Yazar: Sevil Bayer
Edebiyat Bilgi ve Kuramları - Yazar: Mustafa Ayyıldız
Ontolojinin Işığında Bilgi - Yazar: Nicolai Hartmann
Hangi Laiklik - Yazar: Attilâ İlhan
1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri - Yazar: Kolektif
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı - Yazar: Rasim Özdenören
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜMTEHİNE - 1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur.
BAKARA - 138: Allah'ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin).
RUM - 21: Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.

Kelime Bulma Motoru