H ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında H harfi bulunan 4 harfli 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Haba, Habe, Hace, Hacı, Hadi, Hafi, Hail, Hain, Haiz, Haje, Haki, Hale, Halı, Halk, Halt, Hamt, Hane, Hani, Hapt, Hara, Harç, Hare, Harf, Hark, Harp, Hars, Hart, Hasa, Hata, Hava, Havf, Havi, Hayr, Haza, Heba, Hece, Hecl, Hele, Hemi, Herk, Hıfz, Hıkd, Hıla, Hına, Hınç, Hınk, Hıra, Hırs, Hırt, Hızı, Hibe, Hile, Hişt, Hiza, Hobi, Hoca, Homo, Hona, Hora, Hoşa, Hoşt, Höst, Huda, Huni, Hunu, Hura, Hurç, Huri, Huşu, Hüve

Bazı H ile başlayan 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


hâce : hoca, köle, efendi, ağa, sahip, vezir
hadi : haydi
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
hail : engel
hale : ağıl, ayla, halka, ay ağılı
halı : nakışlı, çubuklamak, göbek, haba, ıstar, kürk böceği, overlok, zemin
halk : yaratma, şehirde, ahali, arı, bey olan kovana üşer, avam, böyle gelmiş böyle gider, cumhur, el, enam, folk, kamu, tüze, umum
hani : hanigillerden, nerede, hani ya
hara : hare
harç : masraf, toprak, kireç, karışım, karmaş
harf : matematik, fizik, imce, kod
hark : ark

Bazı H ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hâkî :

TDK:
1. isim Yeşile çalan toprak rengi
2. sıfat Bu renkte olan

halk :
TDK:
1. isim Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk
"Türk halkı."
2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu
"Yahudi halkı."
3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri
"Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."
4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali
"Bütün köy halkı orada idi." - Ö. Seyfettin
5. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
"Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir." - O. V. Kanık

hile :
TDK:
1. isim Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika
2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
"Bu sütte hile var."

H ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

Hopa (Artvin)
Hani (Diyarbakır)

H ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


4 Hane 1 Teslim - Yazar: Eyüp Aygün Tayşir
Nasreddin Hoca - Yazar: Pertev Naili...
Homo Faber - Yazar: Max Frisch
Kapanma Hızı - Yazar: Ufuk Üsterman
Nasreddin Hoca Hikayeleri - (Osmanlıca) - Yazar: Kolektif
Toplumbilim Sayı: 6 Nasreddin Hoca Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Piri Hoca Ahmet Yesevi - Yazar: Turan Bozkurt
Aikido Hızı - Yazar: Jürgen Ebertowski

Kelime Bulma Motoru