HAN ile başlayan kelimeler

Başında HAN harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Hanımefendilik

12 Harfli Kelimeler

Hançerlenmek, Hanımparmağı, Hantallaşmak

11 Harfli Kelimeler

Hançerlemek, Hançerlenme, Hanımböceği, Hanımefendi, Hanımgöbeği, Hantallaşma

10 Harfli Kelimeler

Hançerleme, Hanedanlık, Hanendelik

9 Harfli Kelimeler

Hanefilik, Hanımanne, Hanımnine, Hantallık

8 Harfli Kelimeler

Hancılık, Handikap, Handiyse, Hanımcık, Hanımeli, Hanımlık

7 Harfli Kelimeler

Hanbeli, Hançere, Hanelik, Hanende, Hangisi, Hanidir, Hanuman, Hanüman

6 Harfli Kelimeler

Hançer, Handan, Hanefi, Haneli, Hangar, Hanlık, Hannas, Hantal

5 Harfli Kelimeler

Hanak, Hanan, Hanat, Hanay, Hanca, Hancı, Hande, Hanek, Hangi, Hanık, Hanım, Hanif, Hanut, Hanya, Hanzi

4 Harfli Kelimeler

Hane, Hani

3 Harfli Kelimeler

Han

Bazı HAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


han : hakan, hükümdar, imparator, eğlek, kağan, ulukan
hanak : darılma
hanân : acıma, merhamet
hânât : dükkanlar, meyhaneler
hanay : sofa, hol, avlu
hanbelî : hambelî
hanca : hanzi, kanji
hançer : cembiye
handan : şen, neşeli
handikap : engel
handiyse : neredeyse
hane : ev, konut, bölük, göz, basamak, bina, yapı, yer, yüzler
hanelik : evlik
hanende : şarkıcı, okuyucu
hanendelik : şarkıcılık, okuyuculuk
hangar : uçak, araba, sundurma
hangi : ne
hânık : boğan, boğucu
hanım : bayan, karı, eş, dudu, evdeş, hatun
hanımanne : kayınvalide, kaynana

Bazı HAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hancı :

TDK:
isim Han işleten kimse
"Hancı, dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu nu?" - F. N. Çamlıbel

hançerlenmek :
TDK:
nsz Hançerle yaralanmak veya öldürülmek

handikap :
TDK:
1. isim Engel
"Esaslı dokümantasyona ve teknik hünerlere karşın, en büyük handikapları, bu yaşanmışlık sıcaklığından yoksun oluşları idi." - H. Taner
2. At yarışlarında binicilerle eyerin toplam ağırlığının, atların koşuyu kazanma şansını etkileyecek biçimde ayarlanması

HAN ile başlayan İlçe isimleri

Hani (Diyarbakır)
Han (Eskişehir)
Hanönü (Kastamonu)
Hanak (Ardahan)

HAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gönül Hanım - Yazar: Ahmet Hikmet...
Meliha Nuri Hanım - Yazar: Zabel Yesayan
Binbirdirek Batakhanesi - Cevahirli Hanım Sultan - Yazar: Reşad Ekrem Koçu
Gönül Hanım - Yazar: Ahmet Hikmet...
Dindar Bir Doktor Hanım - Yazar: Ayşe Hümeyra Ökten
Şah Hanım ve Büyücü - Yazar: Yunus Oğuz
Hanım Ana'nın Cenaze Töreni - Yazar: Gabriel Garcia...
Dalkavuk Hanım - Mahmudiye Üçlemesi 3 - Yazar: Mahmut Şenol

Kelime Bulma Motoru