HAP ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında HAP harfleri bulunan ve K ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Hapsettirmek

11 Harfli Kelimeler

Hapsedilmek

10 Harfli Kelimeler

Hapazlamak, Hapşırtmak

9 Harfli Kelimeler

Hapsetmek, Hapşırmak, Haptetmek

8 Harfli Kelimeler

Hapçılık, Hapislik, Hapşırık

Bazı HAP ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hapislik :

TDK:
isim Hapiste bulunma durumu veya süresi
"Hapisliği sıkıntılı geçti."

hapsedilmek :
TDK:
nsz Hapsetme işi yapılmak

hapsetmek :
TDK:
1. -i, -e Bir suçluyu hapishaneye koymak
2. Bir yere kapatıp salıvermemek
"Kediyi odaya hapsetti."
3. Engellemek, sınırlamak
4. -de Bir kimseyi veya bir şeyi boşu boşuna tutmak, alıkoymak
"Gelirim diye beni akşama kadar burada hapsetti."

Kelime Bulma Motoru