HAR ile başlayan kelimeler

Başında HAR harfleri bulunan 157 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hararetlendirmek, Hareketlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Hararetlendirme, Hareketlendirme, Harmancıkakalan

13 Harfli Kelimeler

Hararetlenmek, Hareketlenmek, Hareketsizlik, Hariciyecilik, Harikuladelik

12 Harfli Kelimeler

Hararetlenme, Harcanabilir, Hareketlenme, Hareketlilik, Harfendazlık, Harmanlanmak, Harmanlatmak

11 Harfli Kelimeler

Harabatilik, Haraplaşmak, Harekelemek, Haritacılık, Harmancılık, Harmanlamak, Harmanlanma, Harmanlatma, Harrangürra

10 Harfli Kelimeler

Haraççılık, Haraplaşma, Harcamalar, Harekeleme, Hareketsiz, Hareketten, Harelenmek, Haremağası, Harfitarif, Harılanmak, Harıldamak, Hariciyeci, Harmandalı, Harmanlama

9 Harfli Kelimeler

Harabelik, Haramilik, Haramzade, Hararetli, Harbiyeli, Harcanmak, Harcanmış, Harcatmak, Harcıalem, Hardaliye, Hardallık, Hardalsız, Harekesiz, Hareketli, Harelenme, Harfendaz, Harharyas, Harılanma, Harıldama, Haritalık, Harlatmak, Harmaniye, Harmanlık, Harmonyum, Harpetmek, Hartlagan, Hartlağan, Harttadak

8 Harfli Kelimeler

Harabati, Harakiri, Haramsız, Haraplık, Harbilik, Harcamak, Harcanan, Harcanır, Harcanma, Harcayış, Harcırah, Hardallı, Hardalsı, Harekeli, Haremlik, Harfiyat, Harfiyen, Hariciye, Haritacı, Harlamak, Harlatma, Harmancı, Hartadak, Hartadan

7 Harfli Kelimeler

Harabat, Haraççı, Haraçlı, Hararet, Harazet, Harbici, Harbiye, Harcama, Harçlık, Harçsız, Harekat, Hareket, Harfteş, Harhara, Harıltı, Haricen, Harlama, Harmani, Harmoni, Hartama

6 Harfli Kelimeler

Haraba, Harabe, Harabi, Harami, Haranı, Haraşo, Haraza, Harçlı, Hardal, Hareke, Hareki, Hareli, Harika, Harita, Harlak, Harman, Harnıp, Harnup, Harrup, Hartuç

5 Harfli Kelimeler

Haraç, Haram, Harap, Harar, Harbe, Harcı, Harem, Harım, Harın, Hariç, Harif, Harim, Harir, Haris, Harlı, Harta

4 Harfli Kelimeler

Hara, Harç, Hare, Harf, Hark, Harp, Hars, Hart

3 Harfli Kelimeler

Har

Bazı HAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


harabatî : dağınık, derbeder
harabe : ören, kalıntı, yıkı, örenlik, yıkık dökük
harabelik : ören, örenlik
harabi : âlemci
haram : yasak
haramzade : piç
haraplaşmak : harap olmak, viran olmak
harâzet : derdin
harbici : doğrucu
harbilik : doğruluk, temizlik, mertlik
harbiye : harp okulu
harcanır : para dediğin el kiri
harcanmak : araya gitmek, gitmek, yemek
harcatmak : alıktırmak
hareket : devinim, davranış, akım, deprem, deviniş, devinme, aksiyon, amel, devin, dinamik, eylem, faaliyet, fiil, manevra, oynak, yelim
hareketsiz : durgun, durağan, devinimsiz, dingin, gevşek, heykel gibi, koşin, ölü, ölü gibi

Bazı HAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


harılanmak :

TDK:
nsz Hayvan huysuzlanmak, huysuzluk etmek

hariciye :
TDK:
1. isim Devlet yönetiminde dış işleri
"Avrupa hariciye memurlarından başkaları için kapanmış, bilinmez ve yasak bir yerdi." - A. Ş. Hisar
2. tıp (***) Cerrahi
3. tıp (***) Hastanelerde bu hastalıklarla ilgilenen bölüm
"Hariciye koğuşu."

harmanlamak :
TDK:
1. -i Harman etmek
2. Bir çember oluşturacak biçimde dolaşmak
3. denizcilik Gemi az bir dümen açısıyla büyük bir eğri çizerek yürümek

HAR ile başlayan İlçe isimleri

Harmancık (Bursa)
Harran (Şanlıurfa)

HAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Harman Kaplan - Yazar: Metin Kaçan
Haram Olan Eylemler - Yazar: Kolektif
Harman Zamanı - Yazar: Osman Aytekin
Güneş Bize Haram - Yazar: Leo Malet
Harman Kaplan - Yazar: Metin Kaçan
Aşk Dediğin Haram Olur - Yazar: Sezai Sarıoğlu
Harman Yeri - Yazar: Vedat Öztürk
Ekinin Harman Olduğu - Yazar: Feyza...
Bitap Çöller Harap Şehirler - Yazar: Ali Yayan

HAR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 100: De ki: Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır!.

Kelime Bulma Motoru