HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hasa : hasse, patiska
hasatçı : toplama
hasbelkader : tesadüfen
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
hasebiyle : dolayısıyla, haysiyetiyle, nedeniyle, sebebiyle
hasenat : yararlı, iyi
hasetçi : kıskanç, günücü
hâsılı : kısacası
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyet : özgülük, hassa, etki
haslet : huy
hasret : özlem, özlenti
hasretli : özlemli
hasretlik : ayrılık
hasretmek : vermek, özgülemek
hassa : özgülük, özellik, hasiyet
hassas : duygun, duyarlı, duyar

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasenat :

TDK:
isim Yararlı, iyi, güzel işler

hasırcı :
TDK:
isim Hasır ören veya satan kimse

hasırlama :
TDK:
isim Hasırlamak işi

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metafor Olarak Hastalık - Aids ve Metaforları - Yazar: Susan Sontag
Aşk Hastalık Mıdır? Değil Midir? - Yazar: Özer Şenödeyici
Güzel Hastalık - Yazar: Gökhan Arslan
Hastalık Şiirleri - Yazar: Bülent Keçeli
Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Selçuk Çıkla
Reşat Nuri Günteki'in Romanlarında Hastalık - Yazar: Bâki Asiltürk
Eski Hastalık - Yazar: Reşat Nuri...
Kitap-lık Sayı 61 - Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru