HAZ ile başlayan kelimeler

Başında HAZ harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Hazırcevaplık, Haziranböceği

12 Harfli Kelimeler

Hazırlandığı, Hazinedarlık

11 Harfli Kelimeler

Hazımsızlık, Hazırlanmak, Hazırlanmış, Hazırlatmak, Hazırlayıcı, Hazırlıksız

10 Harfli Kelimeler

Hazırcevap, Hazırcılık, Hazırlamak, Hazırlanış, Hazırlanma, Hazırlatma, Hazırlayan, Hazırlayış, Hazırlıklı, Hazmolulan

9 Harfli Kelimeler

Hazakatli, Hazandide, Hazfetmek, Hazırdaki, Hazırlama, Hazinedar, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek

8 Harfli Kelimeler

Hazcılık, Hazfetme, Hazımsız, Hazırlık, Hazırlop, Hazzetme

7 Harfli Kelimeler

Hazakat, Hazarca, Hazımlı, Hazırcı, Hazırda, Hazırun, Haziran

6 Harfli Kelimeler

Hazari, Hazine, Hazire, Hazret

5 Harfli Kelimeler

Hazab, Hazan, Hazar, Hazcı, Hazen, Hazık, Hazım, Hazın, Hazır, Hazif, Hazin, Hazne, Hazza

4 Harfli Kelimeler

Haza

3 Harfli Kelimeler

Haz

Bazı HAZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


haz : zevklenme, nasip, hisse, hoşlanma, zevk, çırganış, lezzet
haza : kusursuz, bu, şu, o, etkisiz, eksiksiz
hazâb : odun
hazandide : görmüş, geçirmiş, solgun, sararmış, solmuş
hazar : barış
hazcı : hedonist
hâzen : baldız
hazfetmek : gidermek, kaldırmak, çıkarmak, silmek
hazık : uz, usta
hazımlı : benimseyen, katlanan, kabullenen, işkembesi geniş
hazımsız : benimseyemeyen, katlanamayan, kabullenemeyen
hazımsızlık : benimseyememe, katlanamama, kabullenememe
hazır : anık, amade, müheyya, apiko, bayuk, dayar, dizlek, terilgen, tetik üstünde beklemek, yetiz
hazırda : el altında
hazırdaki : elde bulunan

Bazı HAZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hazımlı :

TDK:
1. sıfat Yersiz davranışlara, dokunaklı sözlere aldırmayan, içi geniş (kimse)
2. zarf Benimseyen, katlanan, kabullenen bir biçimde
"Bektaş sakin, duru, hazımlı cevap veriyor, açıklama yapıyordu." - N. Araz

hazret :
TDK:
1. isim Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan
"Hazreti Ali. Hazreti Fatma."
2. Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz
"Bilen bilir, kolay okunan yazar değildir hazret." - R. Erduran
3. Kullanıldığında bir kişinin küçümsendiğini anlatan bir söz
4. ünlem Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü
"Hazret! Şu kitabı uzatır mısın?"

hazzetme :
TDK:
isim Hoşlanma

HAZ ile başlayan İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)

HAZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


C'nin Hazırlanmış Hayatı - Yazar: Sadık...
Hazan Yaprakları - Yazar: Gözde Dimdik
Rumeli'de Hazan Mevsimi - Yazar: Mehmet Necati...
Hazan Vakti - Yazar: Tevfik Karabulut
Bitmeyen Hazan - Yazar: Hazangül
Bir Hazan Devri Şairi-Mehmed Akif Ersoy - Yazar: A. Vahap Akbaş
Fırtınaydı Hazan Bir Militan ve Gazeteci Namık Tarancı - Yazar: İsmet Arslan
Hazan Rüyası - Yazar: Hasibe Akdiş
Has Bahçede Hazan Vakti - Yazar: Osman Horata

HAZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 131: Kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının!.
ALİ İMRAN - 133: Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!.
HADİD - 21: Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Kelime Bulma Motoru