Hİ ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 7 harfli 20 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Hicviye, Hiçbiri, Hiçleme, Hidatit, Hidayet, Hidratı, Hikayet, Hilebaz, Hilesiz, Hileyle, Hindiba, Hindici, Hinoğlu, Hipotez, Hisseli, Histeri, Hitaben, Hitabet, Hititçe, Hizipçi

Bazı Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hicviye :

TDK:
isim, edebiyat Yergi
"İşi döndürüp dolaştırıp hicviyelere getiriyor ve onları pişmiş kelleler gibi sırıta sırıta okuyorlardı." - O. C. Kaygılı

hiçbiri :
TDK:
zamir Bir teki, biri bile

hidatit :
TDK:
isim, hayvan bilimi Birçok memelinin ve insanın karaciğerinde gelişen ekinokok tenyasının larvası

Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bayan Hiçbiri - Yazar: Aybike Ertürk
Şah-ı Velayet Sırr-ı Hidayet Hazreti-i İmam Ali - Yazar: Seyyid Ahmed...
Aşk- Hidayet - Yazar: Hilal Acar
Anlatacağım Her Şey Seninle İlgili Ama Hiçbiri Seni İlgilendirmez - Yazar: Hakkı Ergök

Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 19: (Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir:) İşte (taptıklarınız), söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne (azabınızı) geri çevirebilir, ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız!.
ALİ İMRAN - 48: (Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.

Kelime Bulma Motoru