HU ile başlayan kelimeler

Başında HU harfleri bulunan 116 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Huysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Huysuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Hudutlandırma, Hulyalaştırma

12 Harfli Kelimeler

Huylandırmak, Huysuzlanmak, Huysuzlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Hudayinabit, Hukuksuzluk, Huluskarlık, Hulyalaşmak, Humbarahane, Hususiyetle, Huylandırma, Huysuzlanış, Huysuzlanma, Huysuzlaşma, Huzursuzluk

10 Harfli Kelimeler

Hukukçuluk, Hulyalaşma, Hurdacılık, Husumetkar, Huysuzluğu, Huzursuzca

9 Harfli Kelimeler

Hulasaten, Humanizma, Humbaracı, Hunharlık, Hurufilik, Hususiyet, Hususuyla, Huylanmak, Huysuzluk, Huzurunda

8 Harfli Kelimeler

Hudutsuz, Hukuksal, Hulliyat, Huluskar, Hunharca, Hurdahaş, Hurdalık, Hurmalık, Huylanış, Huylanma, Huysuzca, Huzurevi, Huzursuz

7 Harfli Kelimeler

Hububat, Hudutlu, Hukukçu, Hukuken, Hukuklu, Huligan, Hulyalı, Humbara, Hummalı, Hurdacı, Hurufat, Huruşan, Husumet, Huşunet, Huzmeli, Huzurla, Huzurlu

6 Harfli Kelimeler

Huffaş, Hukşat, Hunhar, Hunnak, Hunriz, Hurafe, Hurufi, Hususi, Huylar, Huysuz, Huyunu, Huzura, Huzuru

5 Harfli Kelimeler

Hudut, Hufre, Hukuk, Hulul, Hulus, Hulya, Humar, Humma, Humor, Humus, Hurda, Hurma, Hurra, Huruç, Husuf, Husul, Husus, Husye, Huşki, Hutbe, Hutun, Hutut, Huylu, Huzme, Huzur

4 Harfli Kelimeler

Huda, Huni, Hunu, Hura, Hurç, Huri, Huşu

3 Harfli Kelimeler

Huğ, Hun, Huş, Huy

2 Harfli Kelimeler

Hu

Bazı HU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hudutlandırmak : sınırlandırmak
huffâş : yarasa
hukşat : çengelleme, çengel atış, çengelleme atışı
hukuk : tüze, haklar, ahbaplık, dostluk, halk bilimci, türel, yargı, yasak aşk
huligan : holigan
hulûl : gelme, girme, sinme, geçişme, ozmos
hulûskâr : içten, dalkavuk, şakşakçı
hulûskârlık : içtenlik
hummalı : sürekli, sıkı, yoğun, hararetli
humor : gülmece
hun : kan
hunhar : kasap
hunnak : anjin, boğak, farenjit
hunriz : kanlı
hura : hurra
hurafe : batıl itikat, batıl inanç
hurda : parçalanmış
hurdahaş : paramparça
hurra : hura
huruç : çıkma, çıkış, göç
huruşan : coşkun
husuf : ay tutulması
hususî : özel
huşunet : sertlik, kabalık, kırıcılık
hutut : çizgiler

Bazı HU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hulûs :

TDK:
hulus

hulûskâr :
TDK:
huluskâr

hurufat :
TDK:
1. isim Harfler
2. Basımda, baskı işinde kullanılan metal vb. bir maddeden yapılmış harf, rakam veya başka işaret kalıpları
3. Dizgi işinde kullanılan harf türlerinin bütünü
"Hurufatı zengin bir basımevi."

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Büyük Hun Hakanı Mete Han - Yazar: Ahmet Haldun...
Huzur Sokağı - Yazar: Şule Yüksel Şenler
Huzur Limanı - Yazar: Metin Karslı
Büyük Hun Devleti'nin Kurucusu - Teoman Han - Yazar: Ahmet Haldun...
Bana Akıl Verme Huzur Ver - Yazar: Dilek Qudey
Bir Tatlı Huzur - Yazar: Ayşe Kulin
Artık Huzur Yok - Yazar: Chinua Achebe
Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Aydın Vilayeti Örneği 1331 Mali Yılı (1915-16) - Yazar: Kolektif
Cehennem Huzur Evi ve Diğer Öyküler - Yazar: Tanseli Polikar

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 114: İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi.
HUD - 87: Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını (putları), yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın!.

Kelime Bulma Motoru