İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
ihtiyaçları : hümanizm
ihtiyarlama : yaşlanma
ikbalperest : gündüşkünü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
imajinasyon : imgelem
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
incelemeden : ezbere
incitmebeni : kanser
ingiltereli : ingiliz
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insaniyetli : mürüvvetli, insan
insektaryum : saklama
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
iskillenmek : pirelenmek
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
isteklenmek : heveslenmek
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
istralyalar : arma
işitilmemiş : şaşılacak
işlemleyici : algoritma
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ihtiyarlama :

TDK:
isim İhtiyarlamak işi, yaşlanma
"Ben oldum olası ihtiyarlığın ve ihtiyarlamanın lehindeyim." - B. Felek

insafsızlık :
TDK:
isim İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma
"Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı addetmek insafsızlık olur." - R. N. Güntekin

İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İNFİTAR - 1, 2, 3, 4, 5: Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

Kelime Bulma Motoru