İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içsürdürücü : müshil
içtensizlik : samimiyetsizlik
idmansızlık : hamlık
iffetsizlik : silisizlik
iğrendirici : pis
ihmalkârlık : savsaklama
ihtiyarlama : yaşlanma
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilgilenilen : üst
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
illüzyonizm : göz bağcılık
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
inceleyerek : süzmek
ingiltereli : ingiliz
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insanlığına : sütüne kalmak
insektaryum : saklama
iradesizlik : istençsizlik
ispençiyari : eczacılık
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istenççilik : iradiye, volontarizm, iradecilik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istralyalar : arma
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
itinasızlık : özensizlik

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilsizleşmek :

TDK:
nsz Yurtsuz, vatansız kalmak

işkillenmek :
TDK:
nsz İşkilli duruma gelmek, pirelenmek
"Gözümüz yılmış, havada bir bulut parçası görür görmez işkilleniyoruz." - A. Rasim

itilâfçılık :
TDK:
itilafçılık

Kelime Bulma Motoru