İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtenliksiz : samimiyetsiz
içtensizlik : samimiyetsizlik
ideolojinin : dönek
idraksizlik : anlayışsızlık
ihtiyarlama : yaşlanma
ikbalperest : gündüşkünü
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
incelemeden : ezbere
insanlığına : sütüne kalmak
iradesizlik : istençsizlik
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
iskillenmek : pirelenmek
istenççilik : iradiye, volontarizm, iradecilik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istilzaziye : hoşlanmacılık
istralyalar : arma
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
işaretlemek : nişanlamak
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işitilmemiş : şaşılacak
itinasızlık : özensizlik
iyileşmemek : hayır etmemek
iyileştiren : müdâvî
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar, hayır sahibi, hayırperver, lütufkâr, melekler gibi, mürüvvetli
izzetüikbal : saygınlık

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


illüzyonizm :

TDK:
isim Göz bağcılık

ipliklenmek :
TDK:
nsz Tel tel olmak, lif lif olmak
"Kumaş ipliklenmiş."

işkillenmek :
TDK:
nsz İşkilli duruma gelmek, pirelenmek
"Gözümüz yılmış, havada bir bulut parçası görür görmez işkilleniyoruz." - A. Rasim

Kelime Bulma Motoru