İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içsürdürücü : müshil
içtensizlik : samimiyetsizlik
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iğrendirici : pis
ikbalperest : gündüşkünü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
ilsizleşmek : yurtsuz
incitmebeni : kanser
ingiltereli : ingiliz
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insaniyetli : mürüvvetli, insan
iskillenmek : pirelenmek
ispatlanmak : tanıtlanmak
istatistiki : sayımlamalı
isteklenmek : heveslenmek
istenççilik : iradiye, volontarizm, iradecilik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işitilmemiş : şaşılacak
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


idaresizlik :

TDK:
1. isim Gevşeklik, beceriksizlik
2. Tutumsuzluk

ilginçleşme :
TDK:
isim İlginçleşmek durumu

insafsızlık :
TDK:
isim İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma
"Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı addetmek insafsızlık olur." - R. N. Güntekin

Kelime Bulma Motoru