İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
içtenliksiz : samimiyetsiz
iğrendirici : pis
ikbalperest : gündüşkünü
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
ilsizleşmek : yurtsuz
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
inceleyerek : süzmek
incitmebeni : kanser
insanlığına : sütüne kalmak
iskillenmek : pirelenmek
isteklenmek : heveslenmek
istralyalar : arma
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işitilmemiş : şaşılacak
işlemleyici : algoritma
işletmenlik : operatörlük
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
itaatsizlik : ma'siyyet
itinasızlık : özensizlik
iyileştiren : müdâvî
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
izzetinefis : onur, öz saygı

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilkelleşmek :

TDK:
1. nsz İlkel bir durum almak
2. İlkel bir duruma gelmek

ipliklenmek :
TDK:
nsz Tel tel olmak, lif lif olmak
"Kumaş ipliklenmiş."

irredantizm :
TDK:
isim Kurtarımcılık
"Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." - F. R. Atay

Kelime Bulma Motoru