İ ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 12 harfli 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

İadeiziyaret, İçtimaiyatçı, İdealizasyon, İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış, İkirciklenme, İktisatçılık, İlaçlanmamış, İlahlaştırma, İlgilendiren, İlgilendiriş, İlgilendirme, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İlişkisizlik, İliştirilmek, İliştirilmiş, İllüstrasyon, İltihaplanma, İltimasçılık, İmparatoriçe, İmparatorluk, İnandırılmak, İncelenmemiş, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsanımsılar, İnsaniyetsiz, İnsicamlılık, İrritability, İspençhorozu, İspiyonculuk, İspiyonlamak, İspritizmacı, İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık, İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık, İyileştirmek, İyilikbilmez, İyonlaştırma, İzlenimcilik

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtimaiyatçı : sosyolog, toplum bilimci
ihtilâlcilik : devrimcilik
ihtiyarlamak : yaşlanmak, kocamak, bunamak, dişleri dökülmek, farımak, götünün kılı ağarmak, içi geçmek, kağşamak, kamburu çıkmak, karımak, moruklaşmak, yaş ilerlemek
ilgilendiren : ait, raci
iliştirilmiş : ilişik
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
iltihaplanma : yangılanma, irinlenme
iltimasçılık : kayırıcılık
imparatorluk : ilhanlık
incelenmemiş : ıcığını cıcığını çıkarmak
inhisarcılık : tekelcilik
insanımsılar : insansılar, antropoitler
insaniyetsiz : mürüvvetsiz
insicamlılık : tutarlılık
irritability : öfkesellik
ispiyonlamak : davranışlarını, jurnal etmek, jurnallemek
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
istatistikte : matris
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
istençsizlik : iradesizlik
istenilmeyen : belâlar mübareği, kötü, rağbetsiz
istirahatgah : yornuk
işaretlenmiş : marke
işçi-işveren : çalışma ekonomisti

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilginçleşmek :

TDK:
nsz İlginç duruma gelmek

ispritizmacı :
TDK:
1. sıfat İspritizma ile uğraşan (kimse)
2. İspritizmacı yanlısı

işitmemezlik :
TDK:
isim İşitmemiş, duymamış gibi davranma

Kelime Bulma Motoru