İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 224 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibraz : gösterme
icbar : zorlama
içgüç : moral
içrek : batınî, düşünce, ezoterik
içten : yürekten, candan, samimî, açıkyürekli, ahbapça, birincil grup, burul, dâhilen, derinden, derunî, dilinin ucuyla, espressivo, hulûskâr, içtenlikli, kalben, kalbî, özden, samimî olmak, sargın, sıcacık, tatlıca, yakın dost, yapmacıksız, zorlamasız
iddia : sav, inat, argüman, iflâs etmek, mutalebe, mübahase, tez
iffet : sililik, namus
ifrat : taşkınlık
ifrit : öfkeli, ruhlar
ifsat : kargaşalık
iğfal : aldatma, ayartma, kandırma
ihlâl : bozma
ihsas : sezdirme, ima, duyum

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ibret :

TDK:
1. isim Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç
"Gören göze ibret vardır her şeyde." - Âşık Veysel
2. sıfat Çirkin, kötü, acayip

ileri :
TDK:
1. isim Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
2. Bir şeyin ulaşılacak yönü
"Yolun ilerisi düz."
3. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra
4. sıfat Önde bulunan
"İleri karakol. İleri hat."
5. sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat)
"Saat beş dakika ileridir."
6. sıfat Benzerlerini geride bırakmış
"İleri fikirler."
7. zarf Öne doğru, ileri doğru
"Masayı biraz ileri çekelim."
8. ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü
"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir. İleri!" - Atatürk
9. spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön

irfan :
TDK:
1. isim Bilme, anlama, sezme
"Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır." - R. H. Karay
2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş
3. Kültür
"En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir." - Atatürk

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İsmet İnönü - Hatıralar - Yazar: İsmet İnönü
Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü - Yazar: Mustafa Bilgehan
İsmet İnönü - Yazar: Prof. Dr. Pars...
İlham Perisi - Yazar: Canan A. Düzgan
İsmet Özel - Yazar: İbrahim Tüzer
İflah Olmaz Bir İyimserin Maceraları - Yazar: Michael J. Fox
Cesur Babam İsmet Şeker - Yazar: Dilek Şeker
Hep İsmet Paşa'nın Yanında - Yazar: Ali İhsan Göğüş

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 18: Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur.
KASAS - 18: Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona (yardım isteyene) dedi ki: Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın!.
KEHF - 29: Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!.

Kelime Bulma Motoru