İD ile başlayan kelimeler

Başında İD harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İdareimaslahatçı

14 Harfli Kelimeler

İdareimaslahat, İdealleştirmek

13 Harfli Kelimeler

İdealleştirme

12 Harfli Kelimeler

İdealizasyon

11 Harfli Kelimeler

İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik

10 Harfli Kelimeler

İdarecilik, İddiacılık, İddialaşma, İddiasının, İdeografik, İdeologlar

9 Harfli Kelimeler

İdarehane, İddianame, İddiasını, İdeografi, İdeolojik

8 Harfli Kelimeler

İdaresiz, İdareten, İddiasız, İdealist, İdealize, İdealizm, İdealsiz, İdeoloji, İdiopati, İdmansız, İdraksiz

7 Harfli Kelimeler

İdadiye, İdamlık, İdarece, İdareci, İdareli, İddiacı, İddialı, İddiası, İdefiks, İdentik, İdeolog, İdmancı, İdmanlı

6 Harfli Kelimeler

İdikut

5 Harfli Kelimeler

İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar

4 Harfli Kelimeler

İdam, İdea, İdil, İdiş

3 Harfli Kelimeler

İde

2 Harfli Kelimeler

İd

Bazı İD ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


idadî : idadiye
idadiye : idadî, ıdadî
idarecilik : yöneticilik
idarehane : gazete, büro
idaresiz : gevşek, tutumsuz
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
iddia : sav, inat, argüman, iflâs etmek, mutalebe, mübahase, tez
iddianame : savlık, savca
iddiası : haklı, haklı olmak, haksız
iddiasını : haklı bulmak
iddiasının : haklı çıkmak
iddiasız : mütevazı
idea : düşünce, fikir, ide
ideal : ülkü, mefkûre, ülküsel
idealist : ülkücü
idealizm : ülkücülük
idealleştirme : ülküleştirme
idealleştirmek : ülküleştirmek
idefiks : saplantı, fikrisabit
identik : özdeş
ideografi : karakter
ideografik : düşünsel
ideolog : düşüngücü
ideoloji : hukukî, bilimsel, felsefî, dinî, moral, düşüngü, felsefe
ideolojik : düşüngüsel

Bazı İD ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iddia :

TDK:
1. isim, hukuk Sav
"Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu." - T. Buğra
2. Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme
"Yazarlık iddiasında ama..."

iddiasızlık :
TDK:
isim İddiasız olma durumu

idealleştirmek :
TDK:
-i İdeal duruma getirmek, idealize etmek

İD ile başlayan İlçe isimleri

İdil (Şırnak)

İD ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İdea Sayı: 2 İnsan Bilimleri Dergisi - Yazar: İnan Yılmaz
İddia Uğruna Aşk - Yazar: Sema Bekmez
İdea Sayı: 2 Cilt: 2 İnsan Bilimleri Dergisi - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru