İD ile biten kelimeler

Sonunda İD harfleri bulunan 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cylindroid

8 Harfli Kelimeler

Müctehid, Müncemid, Müntakid

7 Harfli Kelimeler

Makasid, Mutekid, Müşahid, Na-ümid

6 Harfli Kelimeler

Mirrid, Müfsid, Mülhid, Mürşid, Nevmid, Şedaid, Tevhid, Tezyid, Zevaid

5 Harfli Kelimeler

Fasid, Hadid, Keşid, Marid, Mecid, Merid, Müfid, Mürid, Rakid, Şehid, Tekid

4 Harfli Kelimeler

Ahid, Amid, Ooid, Zaid

2 Harfli Kelimeler

İd

İD ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 43: Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

Kelime Bulma Motoru