İF ile biten kelimeler

Sonunda İF harfleri bulunan 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Elektronegatif, Elektropozitif

12 Harfli Kelimeler

Konfederatif, Nonfigüratif, Tecahülüarif, Teleobjektif

11 Harfli Kelimeler

Diyapozitif, Prezervatif

10 Harfli Kelimeler

Alternatif, Çakırkeyif, Deskriptif, Harfitarif, Hiyeroglif, İnisiyatif, İnteraktif, Kompetitif, Kooperatif, Korporatif, Perspektif, Radyoaktif

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Dekoratif, Federatif, Figüratif, İnsiyatif, Kümülatif, Lokomotif, Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif, Nominatif, Pandantif, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Subjektif, Sübjektif

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Dedektif, Defansif, Detektif, Direktif, Faktitif, Kognitif, Kolektif, Muhtelif, Musannif, Müceffif, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müteksif, Normatif, Objektif, Palyatif, Portatif, Primitif, Selektif

7 Harfli Kelimeler

Ablatif, Agresif, Apokrif, Efektif, Genitif, Kohezif, Kreatif, Lamelif, Lokatif, Masarif, Muhalif, Müellif, Müessif, Mühasif, Müradif, Müsadif, Negatif, Pozitif, Reaktif, Relatif, Resesif, Rotatif, Sedatif, Sikatif, Sportif

6 Harfli Kelimeler

Fiktif, Letaif, Maalif, Maarif, Masaif, Munsif, Müsrif, Rozbif, Tahfif, Tahlif, Tahrif, Taltif, Tasnif, Tasrif, Tavsif, Tavzif, Teklif, Teksif, Teşrif, Tevkif, Tezyif

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Aznif, Datif, Hafif, Hanif, Harif, Hatif, Hazif, Herif, İstif, Kaşif, Kesif, Keşif, Keyif, Masif, Motif, Nahif, Nezif, Pasif, Redif, Resif, Şerif, Telif, Zarif

4 Harfli Kelimeler

Afif, Akif, Anif, Arif, Elif, Naif, Raif, Skif

3 Harfli Kelimeler

Cif, Lif, Sif, Şif

Bazı İF ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afif : iffetli, agah, sili
akreditif : kredi mektubu
akuzatif : belirtme durumu
alternatif : seçenek, almaşık, eşil, şık
çakırkeyif : çakırkeyf, keyif hâli
defansif : savunmalı
direktif : yönerge, talimat
diyapozitif : slâyt
figüratif : figürlü, figürcü, betili
hazif : eksilti
insiyatif : inisiyatif, öncecilik
istif : kereste, stok, dizme, yığma
kâşif : bulucu, icatçı
kohezif : tamamlayan
kolektif : ortaklaşa
kompetitif : tekabetçi, rekabetçi
kooperatif : üreticilerin, belediyeler, köyler
kreatif : yaratıcı
lamelif : dolambaçlı
lokomotif : tekerlekli, buharlı, elektrikli, çekit, demir yolu, demiryolu, makinist
motif : örge
muhalif : uymayan, aykırı, karşı, karşıt, karşıtçı, karşıcıl

Bazı İF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akreditif :

TDK:
1. isim, ekonomi Güven yazısı
"Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok." - Ç. Altan
2. Kredi mektubu

primitif :
TDK:
sıfat, felsefe İlkel

İF ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Elif Miktarı Aşk - Yazar: Recep Karaaslan
Aşkın Elif Hali - Yazar: Ahmet Rıza Korkut
Ahlaksız Teklif - Yazar: Nicole Jordan
Bir Aşk Hikayesi Melek Elif - Yazar: Hasan Algül
Peyami Safa Objektif Seti (9 Kitap) - Yazar: Peyami Safa
Elif ile Mahmut - Yazar: Sadettin Kaplan

Kelime Bulma Motoru