İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iha : uav
ihale : üsterme, eksiltme, tefviz
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihatalı : kavrayışlı, anlayışlı, şuhuduna
ihbar : bildirme, bildirim, bildirilme
ihbarcı : muhbir, bildiren, curnalci
ihbarcılık : muhbirlik
ihbariye : bildirim, ihbarname
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
ihdas : kurma, bulgucuk
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihmalci : ihmalkâr, savsak
ihmalcilik : teseyyüp
ihmalkâr : savsak, ihmalci
ihmalkârlık : savsaklama
ihnaklama : sıkıştırma
ihracatçılık : dış satımcılık
ihram : romalıların, beyaz
ihraz : kazanma, erişme
ihsan : bağışlama, kayra, lütuf, inayet

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihlâs :

TDK:
ihlasİhlas

ihmal :
TDK:
isim Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
"Ama ben yaşımın toyluğuna kapılmış, ufak tefek ihmaller bulmuştum bu tercümede." - Y. Z. Ortaç

ihtifal :
TDK:
isim Anma töreni
"Mevlâna ihtifali."

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası - Yazar: Osman Gündüz
Efendimiz'in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam - Yazar: Muhammed Emin...
İhsan Raif Hanım - Yazar: Dr. Cemil Öztürk
İhsan Oktay Anar'ın Romanları - Yazar: Gülseren Özdemir
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın Bütün Seyahatleri (Kutulu) - Yazar: İhsan Süreyya...

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 102: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
ZUMER - 14: De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah'a ibadet ederim.
MERYEM - 51: (Resûlüm!) Kitap'ta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlâs sahibi idi ve hem resûl, hem de nebî idi.

Kelime Bulma Motoru