İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iha : uav
ihada : kuşatmak, sarılmak
ihanet : hıyanet, hainlik, sadakatsizlik
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihbarcı : muhbir, bildiren, curnalci
ihbarcılık : muhbirlik
ihbariye : bildirim, ihbarname
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihmalci : ihmalkâr, savsak
ihmalkârlık : savsaklama
ihnaklama : sıkıştırma
ihracat : dış satım
ihracatçı : dışsatımcı, dış satımcı, ihraççı
ihracatçılık : dış satımcılık
ihraç : çıkarma
ihram : romalıların, beyaz
ihsan : bağışlama, kayra, lütuf, inayet, atıfet, iyilik, bağış, armağan, gayır, hayr, ikram, marûf, mevhibe, nimet

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihdas :

TDK:
1. isim Ortaya çıkarma, meydana getirme
2. Kurma

ihracatçı :
TDK:
isim İhracat işleriyle uğraşan kimse, dış satımcı, ihraççı

ihtiram :
TDK:
isim Saygı

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhtiras Tutsağı - Yazar: Kresley Cole
İhmal Edilmiş - Yazar: Lisa Genova
İhtiras Çiçeği - Yazar: Kathleen E....
İhtiras Oyunu - Yazar: Jerzy Kosinski

Kelime Bulma Motoru