İM ile başlayan kelimeler

Başında İM harfleri bulunan 104 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İmparatoriçelik

14 Harfli Kelimeler

İmkansızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

İmkansızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İmparatoriçe, İmparatorluk

11 Harfli Kelimeler

İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek

10 Harfli Kelimeler

İmamkayığı, İmansızlık, İmarethane, İmgelenmek, İmişçesine, İmmoralizm, İmmünoloji, İmrendirme, İmrenilmek, İmtiyazsız, İmtizaçsız, İmzalanmak, İmzalanmış, İmzalatmak

9 Harfli Kelimeler

İmalatını, İmgelemek, İmgelenme, İmitasyon, İmkanları, İmparator, İmpulsion, İmrenilen, İmrenilme, İmtiyazlı, İmzalamak, İmzalanış, İmzalanma, İmzalatma, İmzalayan, İmzalayış

8 Harfli Kelimeler

İmajiner, İmalatçı, İmgeleme, İmrenmek, İmsakiye, İmzalama

7 Harfli Kelimeler

İmamlık, İmaniye, İmansız, İmbisat, İmcelik, İmdatçı, İmgelem, İmgesel, İmlemek, İmmoral, İmrahor, İmrence, İmreniş, İmrenme, İmrenti, İmsakli, İmtihan, İmtisal, İmtisas, İmtiyaz, İmtizaç, İmyazım, İmzasız

6 Harfli Kelimeler

İmamet, İmanlı, İmaret, İmgeci, İmgeli, İmgeye, İmleme, İmtina, İmzalı

5 Harfli Kelimeler

İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak

4 Harfli Kelimeler

İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla

3 Harfli Kelimeler

İma

2 Harfli Kelimeler

İm

Bazı İM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


im : işaret, alâmet, eser, gösterge, logo, simge
ima : anıştırma, işaretleme, ihsas, sezdiri, imleme
imaj : imge, düş, hayal, hülya, izlenim, intiba
imajinasyon : imgelem
imal : yapım, işleme, yapma
imalâtçı : yapımcı
imamkayığı : tabut
imar : bayındırlık, geliştirme, harita kadastro teknisyeni
imaret : imarethane, külliye
imarethane : imaret
imbat : yazın, deniz yeli
imbik : damıtıcı
imce : harf
imcelik : abece, alfabe
imdi : artık
imece : yardımlaşma
imge : hayal, imaj, düş, hülya, fiksiyon
imgelem : muhayyile, imajinasyon
imgeye : şiir
imik : gırtlak, boğaz, bıngıl, emik, ümük

Bazı İM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


im :

TDK:
1. isim İşaret
2. Alamet

imrenti :
TDK:
isim İmrenme
"Döndü, bir kenardan imrentiyle kendisine bakmakta olan Berbat ı gördü." - O. Kemal

imsak :
TDK:
1. isim Oruca başlama zamanı
"İmsake beş dakika kaldı."
2. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma
3. Cimrilik

İM ile başlayan İlçe isimleri

İmamoğlu (Adana)
İmranlı (Sivas)

İM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tarih Kötüdür - İmzasız El Yazıları - Yazar: Barış Pirhasan

Kelime Bulma Motoru