İM ile başlayan kelimeler

Başında İM harfleri bulunan 104 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İmparatoriçelik

14 Harfli Kelimeler

İmkansızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

İmkansızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İmparatoriçe, İmparatorluk

11 Harfli Kelimeler

İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek

10 Harfli Kelimeler

İmamkayığı, İmansızlık, İmarethane, İmgelenmek, İmişçesine, İmmoralizm, İmmünoloji, İmrendirme, İmrenilmek, İmtiyazsız, İmtizaçsız, İmzalanmak, İmzalanmış, İmzalatmak

9 Harfli Kelimeler

İmalatını, İmgelemek, İmgelenme, İmitasyon, İmkanları, İmparator, İmpulsion, İmrenilen, İmrenilme, İmtiyazlı, İmzalamak, İmzalanış, İmzalanma, İmzalatma, İmzalayan, İmzalayış

8 Harfli Kelimeler

İmajiner, İmalatçı, İmgeleme, İmrenmek, İmsakiye, İmzalama

7 Harfli Kelimeler

İmamlık, İmaniye, İmansız, İmbisat, İmcelik, İmdatçı, İmgelem, İmgesel, İmlemek, İmmoral, İmrahor, İmrence, İmreniş, İmrenme, İmrenti, İmsakli, İmtihan, İmtisal, İmtisas, İmtiyaz, İmtizaç, İmyazım, İmzasız

6 Harfli Kelimeler

İmamet, İmanlı, İmaret, İmgeci, İmgeli, İmgeye, İmleme, İmtina, İmzalı

5 Harfli Kelimeler

İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak

4 Harfli Kelimeler

İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla

3 Harfli Kelimeler

İma

2 Harfli Kelimeler

İm

Bazı İM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


imajiner : sanal
imalı : dokundurucu, örtülü
imamet : imamlık
imamlık : imamet
imanlı : inançlı, mutekit, insaflı, vicdanlı, inanlı, itikatlı, mümin, yandu
imansız : inançsız, inansız, insafsız, acımasız, farmason, itikatsız, mülhit, münkir
imar : bayındırlık, geliştirme, harita kadastro teknisyeni
imbat : yazın, deniz yeli
imbik : damıtıcı
imbisat : yayılma, genişleme
imce : harf
imdi : artık
imece : yardımlaşma
imge : hayal, imaj, düş, hülya, fiksiyon
imgeleme : tahayyül, hayal gücü, hayal gücü
imgesel : hayalî
imik : gırtlak, boğaz, bıngıl, emik, ümük
imişçesine : gibi
imkânsızlaşmak : olanaksızlaşmak
imlek : logo
imlem : sinyal

Bazı İM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


im :

TDK:
1. isim İşaret
2. Alamet

imrahor :
TDK:
isim, tarih Padişah ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla görevli kimse

imren :
TDK:
isim Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta

İM ile başlayan İlçe isimleri

İmamoğlu (Adana)
İmranlı (Sivas)

İM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tarih Kötüdür - İmzasız El Yazıları - Yazar: Barış Pirhasan
Bir İman Güneşi Said Nursi - Yazar: Mustafa Öztürkçü
İman ve Tefekkür İle Hayatı İdrak Etmek - Yazar: Mehmet Kazar
Stresli İman - Yazar: Sait Çamlıca
İm Bilse Er Ölmes - Yazar: Mahmut Temizyürek
İman Varsa Umut - Yazar: Cahit Akşit
İman ve Küfür Muvazeneleri (Küçük Boy) - Yazar: Bediüzzaman...
İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi - Yazar: Muhammed Ali Kutup

İM ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ASR - 1, 2, 3: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
CİN - 1, 2: (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.
MAİDE - 1: Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.

Kelime Bulma Motoru