İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


it : köpek, değersiz, basîr
italya : avrupa kömür ve çelik topluluğu, batı avrupa, güney avrupa
italyan : makarnacı
italyanca : lâtin dilleri
itboğan : kaplanboğan
iteklemek : kakmak
iterek : itiş kakış, tıkmak
ithafname : ithaf yazısı
itibariyle : bakımından
itibarlı : saygın, itibarı, ıtibarı, payedar
itici : soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik
iticilik : antipati
itidal : ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık, ılım
itikat : inanma, inan, inanç, iman
itikatlı : inançlı, imanlı
itilâf : anlaşma, uyuşma, uzlaşma, antant, mutabakat
itilâfçı : anlaşma
itimat : güven, güvenç, emniyet
itimatsız : güvensiz
itimatsızlık : güvensizlik
itinasızlık : özensizlik
itiraf : söyleme, bildirme, açınma

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iteleme :

TDK:
isim İtelemek işi

ithamname :
TDK:
isim Suçlama yazısı

itibarsızlaşmak :
TDK:
nsz İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek

Kelime Bulma Motoru