İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ita : verme, ödeme
italik : eğik yazı, yatık yazı
italya : avrupa kömür ve çelik topluluğu, batı avrupa, güney avrupa
italyan : makarnacı
italyanca : lâtin dilleri
itdirseği : arpacık
itfaiyeci : yangıncı
ithafname : ithaf yazısı
ithalât : dış alım
ithalâtçı : dış alımcı
itibarıyla : bakımından, münasebetiyle
itidal : ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık, ılım
itidalli : ılımlı, ölçülü, soğukkanlı, mutedil
itikat : inanma, inan, inanç, iman
itilme : iğrenç
itimat : güven, güvenç, emniyet
itimatlı : güvenilir
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
itimatsız : güvensiz
itina : özen, ihtimam, çeki düzen
itinalı : özenli, pırıltılı
itinasızlık : özensizlik
itiraza : akan sular durmak
itişmek : kakışmak
itki : tepi
itlâf : öldürme
itleşmek : itlenmek, ıtlenmek

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


itaatli :

TDK:
sıfat Söz dinleyen, buyruğa uyan, itaatkâr
"Kulluk bakımından da o kimseden daha âciz ve itaatlisi olamaz." - N. F. Kısakürek

itelemek :
TDK:
-i Sürekli itmek, arka arkaya itmek, iteklemek
"Bu, insanı yanlış yollara itelese de bir çıkış noktası bulunmasına omuz verebilir." - S. Birsel

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İtaatsiz Portreler - Yazar: İlyas Tunç
Sivil ve İtaatsiz - Yazar: Henry David...
Buyruk ve İtaat - Yazar: İsmail Mert Başat
İtaat Et Sevgilim - Yazar: Onur Albayrak

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKVİR - 19, 20: O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
ALİ İMRAN - 45: Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.

Kelime Bulma Motoru