İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izaf : görece, göreli
izafe : yakıştırma, katma, ekleme
izafet : bağıntı, görelik, rölâtivite
izafeten : dayanarak
izafîlik : görelik, görecelik
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izahat : açıklamalar
izahlı : açıklamalı
izam : büyütme, yollama, abartma, büyükseme
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izbe : basık, loş, nemli, sapa
izdeş : mürit
izdibam : yığılışma, yığışma
izdiham : yığılma, tıkışıklık, yığılışma
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izdivaç : evlenme

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izin :

TDK:
1. isim Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
"Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim." - A. Kabaklı
2. Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil
"Yıllık iznini kullanıyor."

izinsizlik :
TDK:
isim İzinsiz olma durumu

izleyiş :
TDK:
isim İzleme işi

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Her Temas İz Bırakır - Yazar: Emrah Serbes
Sherlock Holmes - İz Peşinde - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sudaki İz - Yazar: Ahmet Altan
Parker Pyne İz Üzerinde - Yazar: Agatha Christie
İz Dergisi Sayı: 17 - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 44 - Fotoğrafevi - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 17 - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 44 - Fotoğrafevi - Yazar: Kolektif
İz ve Rüya - Yazar: Mahmut Temizyürek

Kelime Bulma Motoru