İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izafeten : dayanarak
izafîlik : görelik, görecelik
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izahat : açıklamalar
izale : giderme
izamik : görelik, görecelik
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izbe : basık, loş, nemli, sapa
izci : keşşaf, yirçi
izcilik : keşşaflık
izdeş : mürit
izdiham : yığılma, tıkışıklık, yığılışma
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
izgeçizer : spektrograf, tayfçizer
izgeölçer : spektroskop, tayfölçer
izhar : belirtme, gösterme
izik : ten
izin : müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet, olur, cevaz, destur, icazet almak

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izomeri :

TDK:
isim, kimya Cisimlerin niteliği

izomorfizm :
TDK:
isim, kimya, matematik Eş biçimlilik

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İzinsiz Gösteri - Yazar: Ahmet Edip...
Sarışın İzmarit - Yazar: A. Onur Köseoğlu

Kelime Bulma Motoru