J ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında J harfi bulunan 10 harfli 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

Bazı J ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


jeodinamik :

TDK:
isim, jeoloji Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

jinekoloji :
TDK:
isim Kadın hastalıkları

jiujitsucu :
TDK:
isim Jiujitsu yapan sporcu

Kelime Bulma Motoru