J ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında J harfi bulunan 4 harfli 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

Bazı J ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


janr :

TDK:
1. isim Tarz
"1925 te onu, sonraları bilhassa hikâyelerinde kullanılacağı bir janrın, korkunun şairi olarak görüyoruz." - Z. O. Saba
2. biyoloji Tür

jant :
TDK:
isim Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit

jips :
TDK:
isim, mineraloji Alçı taşı

Kelime Bulma Motoru