J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
jartiyer : çorapbağı
java : betik
jelibon : yumuşak
jeloz : agaragar
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jeolog : yer bilimci
jeolojik : yer bilimsel
jeosantrik : yer özekçil
jeosantrizm : yer özekçilik
jeotropizma : yere yönelim
jest : davranı, yordam
jeton : telefonda
jigolo : tokmakçı
jiklet : çiklet
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastikçi : cimnastikçi
jin : cin
jip : cip
jips : alçı taşı
jokey : cokey
jönprömiye : jön
jupon : içetek
jurnal : günlük, curnal
jül : kıvrım, büklüm
jülide : karışık, dağınık, taranmamış

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jeneratör :

TDK:
isim, fizik Üreteç

jeotermik :
TDK:
sıfat Jeotermi ile ilgili

jigololuk :
TDK:
isim Jigolo olma durumu, tokmakçılık

Kelime Bulma Motoru