J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
jant : taşıtlarda, ispit
japonya : doğu asya, ginseng
jargon : argo, özgüdil
jartiyer : çorapbağı
java : betik
jelibon : yumuşak
jenarasyon : jenerasyon
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenital : üremsel, genital
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeolog : yer bilimci
jeosantrik : yer özekçil
jest : davranı, yordam
jeton : telefonda
jigolo : tokmakçı
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jin : cin
jinekolog : nisaiyeci
jiroskop : düzdöner
jogging : kırda
jön : genç, jönprömiye
judo : tutmalara, fırlatmalara
jurnal : günlük, curnal

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


japone :

TDK:
sıfat Kolsuz, bol ve geniş (kadın giysisi)

jartiyer :
TDK:
isim Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastikli bağ

jest :
TDK:
1. isim Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket
"Jestleri daha serbest, çoğu güzel sesli, güzel güzel insanlardı." - S. F. Abasıyanık
2. Beklenmedik iyi davranış

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gökyüzü Tarlasında Zıplamalı Jimnastik Hareketleri - Yazar: Ayşe Baykal
Jigolo Cinayeti - Yazar: Mehmet Murat Somer

Kelime Bulma Motoru