J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
japonya : doğu asya, ginseng
jartiyer : çorapbağı
java : betik
jelâtin : renksiz
jen : gen
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenetik : genetik
jenital : üremsel, genital
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jenotip : soyyapı
jeodezi : yer ölçümü
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeolojik : yer bilimsel
jeosantrizm : yer özekçilik
jeotermal : sıcaklığı
jeotropizma : yere yönelim
jeton : telefonda
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jimnastikçi : cimnastikçi
jin : cin
jip : cip

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jeolog :

TDK:
isim Yer bilimci

jeoloji :
TDK:
isim Yer bilimi

jeosismik :
TDK:
sıfat, jeoloji Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan dalgaların incelenmesi yoluyla yeryüzü katmanlarındaki madenleri araştırma yöntemi

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Jet Pilotunun Anıları - Yazar: İrfan Sarp

Kelime Bulma Motoru