JE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında JE harfleri bulunan ve K ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek

10 Harfli Kelimeler

Jeodinamik, Jeopolitik, Jeosantrik

9 Harfli Kelimeler

Jeosismik, Jeotermik

8 Harfli Kelimeler

Jeofizik, Jeolojik

7 Harfli Kelimeler

Jenerik, Jenetik

Bazı JE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


jelâtinlemek :

TDK:
jelatinlemek

jeodinamik :
TDK:
isim, jeoloji Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

jeopolitik :
TDK:
1. isim, toplum bilimi Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi
2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti

Kelime Bulma Motoru