JEO ile başlayan kelimeler

Başında JEO harfleri bulunan 19 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma

10 Harfli Kelimeler

Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik

9 Harfli Kelimeler

Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik

8 Harfli Kelimeler

Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi

7 Harfli Kelimeler

Jeodezi, Jeoloji

6 Harfli Kelimeler

Jeolog

Bazı JEO ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jeofizik :

TDK:
isim, fizik, jeoloji Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların incelenmesi

jeoloji :
TDK:
isim Yer bilimi

jeopolitik :
TDK:
1. isim, toplum bilimi Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi
2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti

Kelime Bulma Motoru