JEO ile başlayan kelimeler

Başında JEO harfleri bulunan 19 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma

10 Harfli Kelimeler

Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik

9 Harfli Kelimeler

Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik

8 Harfli Kelimeler

Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi

7 Harfli Kelimeler

Jeodezi, Jeoloji

6 Harfli Kelimeler

Jeolog

Bazı JEO ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jeodinamik :

TDK:
isim, jeoloji Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

jeofizikçi :
TDK:
isim Jeofizik uzmanı

jeomorfoloji :
TDK:
isim Yüzey bilimi

Kelime Bulma Motoru