KÖK ile başlayan kelimeler

Başında KÖK harfleri bulunan 47 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Köklendirmek, Kökleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Kökenlenmek, Köklendiriş, Köklendirme, Kökleştiriş, Kökleştirme, Köktencilik

10 Harfli Kelimeler

Kökenbilim, Kökeninden, Kökenlenme

9 Harfli Kelimeler

Kökboyası, Kökertmek, Köklenmek, Kökleşmek, Kökleşmiş, Köksüzlük, Köktürkçe

8 Harfli Kelimeler

Kökensel, Kökensiz, Kökertme, Kökkurdu, Köklemek, Kökleniş, Köklenme, Kökleşik, Kökleşme, Köktenci, Kökünden

7 Harfli Kelimeler

Kökenli, Kökirek, Kökleme, Köklüce, Köktürk

6 Harfli Kelimeler

Kökçük, Kökeni, Kökler, Köknar, Köksel, Köksüz, Kökten, Kökteş

5 Harfli Kelimeler

Kökçü, Köken, Köklü, Köksü

3 Harfli Kelimeler

Kök

Bazı KÖK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


köken :

TDK:
1. isim Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe
"Yazının kökeni resimdir."
2. Soy, asıl
3. ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin
4. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
5. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap

kökleştirmek :
TDK:
-i Kökleşmesini sağlamak
"Mustafa Kemal iki yıl içinde bu inkılabı memleketin her tarafında kökleştirdi." - E. İ. Benice

KÖK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kökünden Koparılmış - Yazar: M. Can Aktaş

KÖK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


RAD - 4: Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

Kelime Bulma Motoru