KIRK ile başlayan kelimeler

Başında KIRK harfleri bulunan 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kırkmerdiveni

12 Harfli Kelimeler

Kırkmerdiven

10 Harfli Kelimeler

Kırkbeşlik, Kırkikilik, Kırklanmak, Kırktırmak, Kırkyıllık

9 Harfli Kelimeler

Kırkambar, Kırkbayır, Kırkgeçit, Kırkılmak, Kırklamak, Kırklanma, Kırktırma

8 Harfli Kelimeler

Kırkayak, Kırkılma, Kırkımcı, Kırkıncı, Kırkıntı, Kırklama, Kırkyama

7 Harfli Kelimeler

Kırkıcı, Kırklar, Kırklık, Kırkmak

6 Harfli Kelimeler

Kırkar, Kırkım, Kırklı, Kırkma

5 Harfli Kelimeler

Kırkı

4 Harfli Kelimeler

Kırk

Bazı KIRK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kırkı :

TDK:
1. isim Kırkma işi
2. Davarların yün veya kıllarını kırkmaya yarayan makasa benzer araç

kırkıncı :
TDK:
sıfat Kırk sayısının sıra sıfatı, sırada otuz dokuzuncudan sonra gelen

kırklamak :
TDK:
1. nsz Lohusa veya yeni doğmuş bebek için kırk günü doldurmak
"Lohusa kırkladı."
2. -i Bir şeyi kırk defa yapmak ve özellikle birçok defa sudan geçirmek, çok yıkamak
"Ben bu yazının yüzünde itin murdar ettiği kabı kacağı nasıl kırklarım?" - O. Kemal
3. Doğumdan kırk gün sonra bebeği törenle yıkamak

KIRK ile başlayan İlçe isimleri

Kırklareli Merkez (Kırklareli)
Kırkağaç (Manisa)

KIRK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kırklar Meclisi - Yazar: İskender Pala
Kırkıncı Kapı - Yazar: İskender Pala
Kırklar Kapısında Zaman - Yazar: Hüseyin Serin
Kırkıncı Tohum - Yazar: Erkan Sarıyıldız
Kırklar Diyarı - Yazar: Şebnem Pişkin
Üçler Yediler Kırklar - Yazar: M.Necati...
Kırklar Diyarı - Yazar: Şebnem Pişkin
Kırklar Divanı-Divan Şiiri Üzerine İncelemeler - Yazar: Muhsin Macit

Kelime Bulma Motoru