K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


açlığınıgidermek : doyurmak
allahaısmarladık : alasmaladık, alasmarladık
ardınıbırakmamak : peşini bırakmamak
aristotelesçilik : gezimcilik, aristoculuk, peripatetizm
beynelmilelcilik : enternasyonalizm, enternasyonalcilik, uluslar arasıcılık
canınıbağışlamak : aman vermek
caymasısağlanmak : caydırılmak
cerahatlendirmek : ufunetlendirmek
cesaretlendirmek : yüreklendirmek, yiğitlendirmek, moral vermek, yürek vermek
çarpıntısıtutmak : heyecen
değerlendirilmek : kıymetlendirilmek
etkisizleştirmek : etkisiz
evcilleştirilmek : ehlîleştirilmek
fiyatınıindirmek : düşürmek
görevlendirilmek : vazifelendirilmek
heyecanlandırmak : heyecana düşürmek, kanını kaynatmak, oynatmak, tehyiç etmek
hoşkarşılanmamak : çiğdüşmek
insanmerkezcilik : insaniçincilik, antroposantrizm
kanunlaştırılmak : yasalaştırılmak
karşılaştırılmak : kıyaslanmak
karşılıklıdoymak : doyuşmak
kıvılmıknatıslık : elektromanyetizm
maslahatgüzarlık : işgüderlik
misafirperverlik : konukseverlik
mükâfatlandırmak : ödüllendirmek
ölümsüzleştirmek : bengilemek, ebedîleştirmek, ölmezleştirmek
sömürgeleştirmek : kolonileştirmek
yanıtlandırılmak : cevaplandırılmak
yılgınlığıgitmek : cesaret gelmek, cesaretlenmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


akılsallaştırmak :

TDK:
-i Bir şeyi akılsal duruma getirmek

demokratikleşmek :
TDK:
nsz Demokrasiye uygun biçime girmek

gelenekselleşmek :
TDK:
nsz Gelenek durumunu almak

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru