K ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 4 harfli 165 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abak, Abık, Acık, Açık, Adak, Afak, Akak, Akik, Alak, Alık, Amik, Anık, Anuk, Apak, Arak, Arık, Asık, Atak, Atık, Atik, Atuk, Ayak, Ayık, Azık, Azuk, Bank, Bark, Benk, Berk, Blok, Börk, Brik, Cenk, Cılk, Cönk, Çark, Çenk, Dank, Delk, Denk, Derk, Dink, Disk, Edik, Eğik, Elek, Elik, Emek, Emik, Enek, Enik, Epik, Erek, Erik, Esik, Eşek, Eşik, Etek, Etik, Ezik, Faik, Fark, Fevk, Fısk, Fink, Flok, Folk, Frak, Fuak, Gark, Gonk, Görk, Grek, Gurk, Halk, Hark, Herk, Hınk, Ilık, Inek, Irak, Işık, İbik, İlik, İmek, İmik, İnak, İnek, İnik, İpek, İzik, Kalk, Kask, Kırk, Klik, Köşk, Kurk, Künk, Kürk, Laik, Link, Mark, Mask, Meşk, Mink, Misk, Mülk, Ocak, Odak, Oluk, Opak, Orak, Otak, Oyuk, Öbek, Ödek, Ölük, Önek, Örek, Örük, Özek, Park, Peyk, Plak, Renk, Rısk, Rızk, Risk, Saik, Sevk, Sıdk, Sirk, Stok, Şaik, Şark, Şavk, Şevk, Şirk, Talk, Tank, Tavk, Terk, Trok, Trük, Türk, Uçak, Uçuk, Ufak, Ufuk, Ulak, Uluk, Uruk, Uşak, Uyak, Uzak, Ülük, Ümük, Ünik, Ürek, Vlbk, Yank, Zamk, Zerk, Zevk, Zınk

Bazı K ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


alık : çamaşır, giysi, alıngan, kırgın, akılsız, sersem, budala, ebleh, ağzı açık, ağzı havada, aptal, kafası tembel, koyun dede, lodos balığı, seme, şaban, şabanlaşmak, şapşal, şavalak, tahtası eksik
arak : çalma, hırsızlık, ter
arık : ark, cılız, kuru, sıska, zayıf, eti, yunmuş
atık : atılmış, atılan, çöp
bark : baraka, ev bark, apartman
benk : muhkem
berk : sert, katı, sağlam, berik
blok : voleybolda, topluluk
derk : anlama, kavrama
edik : lâpçın
eğik : mail, şev, bükülmüş, yalman

Bazı K ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


açık :

TDK:
1. sıfat Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
"Açık pencereden, pastırma yazının mavi ışıkları girmekte." - E. Atasü
2. Engelsiz, serbest
"Açık yol."
3. Örtüsüz, çıplak
"Yolcuların hepsi indikten sonra Mehmet Akif göründü, beni açık başıyla selamladı." - A. Kabaklı
4. Boş
"Kâğıtta açık yer kalmadı."
5. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal
"Açık kadro."
6. Aralığı çok
"Açık adımlarla."
7. Çalışır durumda olan
"Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar." - Ö. Seyfettin
8. Kolay anlaşılır, vazıh
"Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır." - E. Işınsu
9. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen
"Bu adamın her işi açıktır."
10. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen
"Her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o." - T. Buğra
11. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı
"Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu." - Ö. Seyfettin
12. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.)
13. zarf Belirgin bir biçimde
"İnsan, mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?" - M. Yesari
14. isim Bir gereksinimin karşılanamaması durumu
"Bütçe açığı.""Ülkenin doktor açığı."
15. isim Belli bir yerin biraz uzağı
"Tren yolu nehrin açığından geçer."
16. isim Denizin kıyıdan uzakça olan yeri
"Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır." - B. Necatigil

afak :
TDK:
isim Ufuklar
"Garp ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var" - M. A. Ersoy

elik :
TDK:
isim Dağ keçisi
"Hızır nazardan koruya, eli ayağı düzgün, elik yavrusundan azgın kara saçlı, gül nakışlı bir kızım dünyaya gelmiştir." - K. Bilbaşar

K ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Köşk (Aydın)

K ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türk Halk Edebiyatı Antolojisi - Yazar: Erdal Alova
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı - Yazar: M. Öcal Oğuz
Ölümcül Risk - Yazar: Simon Kernick
Türk Halk Edebiyatı - Yazar: Hamdi Güleç
Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı - Yazar: Erman Artun
Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri - Yazar: Cemal Kurnaz
Türk Halk Edebiyatına Giriş - Yazar: Erman Artun
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri - Yazar: Erman Artun
Halk Hikayelerinin Motif Yapısı - Yazar: Ali Berat Alptekin

K ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 1: (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.
DUHAN - 10, 11: Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır.
İSRA - 101: Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, «Ey Musa! dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!»  .

Kelime Bulma Motoru