KARI ile başlayan kelimeler

Başında KARI harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Karıncaincitmez, Karısınıboşamak

14 Harfli Kelimeler

Karıştırıcılık

13 Harfli Kelimeler

Karıncalanmak, Karışmışolmak, Karıştırılmak, Karıştırılmış

12 Harfli Kelimeler

Karıncaezmez, Karıncalanış, Karıncalanma, Karıncasever, Karıncayiyen, Karıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Karışabilme, Karıştırıcı, Karıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Karıklamak, Karılaşmak, Karıncalar, Karınlamak, Karışıklık, Karışılmak, Karışlamak, Karışmamak, Karışmamış, Karıştıran, Karıştırış, Karıştırma

9 Harfli Kelimeler

Karıklama, Karılaşma, Karıncalı, Karınlama, Karıntası, Karışılma, Karışlama, Karıştığı

8 Harfli Kelimeler

Karıkmak, Karılmak, Karıncık, Karındaş, Karınmak, Karışanı, Karışmak, Karışmış

7 Harfli Kelimeler

Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Karınca, Karınlı, Karınma, Karınsa, Karıntı, Karışan, Karışık, Karışım, Karışma

6 Harfli Kelimeler

Karılı, Karıma

5 Harfli Kelimeler

Karık, Karın, Karış

4 Harfli Kelimeler

Karı

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


karık : ark
karılık : haremlik, zevcelik
karılmak : karışmak
karımak : yaşlanmak, kocamak, ihtiyarlamak
karın : mide, iç, gönül, akıl, kafa, rahim, abdomen, batın, böksik, göden, haç çıkarmak, yürek
karınca : madenlerde, mûr
karıncaezmez : karıncaincitmez
karıncaincitmez : karınca ezmez, karıncaezmez
karıncalı : içinde, ıçinde
karıncayiyen : karıncayiyengillerden, karınca kuşu
karındaş : kardeş, kada, kadaş
karısınıboşamak : ayağının bağınıçözmek
karışabilme : imtizaç
karışan : munsab, müdahil, mümtezic
karışanı : başıboş kalmak, başıboşkalmak
karışık : düzensiz, dağınık, intizamsız, çalkantı, kargaşa, çapraşık, anlaşılmaz, bakkal defteri, başıbozuk, bozuk, bulamaç, buldak

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


karıklamak :

TDK:
nsz Karık (II) açmak

karınlı :
TDK:
1. sıfat Karnı olan
2. Karnı büyük ve çıkıntılı olan

karışık :
TDK:
1. sıfat Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş
"Karışık salata."
2. Düzensiz, dağınık, intizamsız
3. Karışmış
"Ağzından kanla karışık diş parçalarını, onu yumruklayanların suratlarına tükürdü." - Halikarnas Balıkçısı
4. Saf olmayan
"Karışık süt."
5. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan
"Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık, dolambaçlı işten!" - N. Cumalı
6. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık
"Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın." - P. Safa
7. Dolu
"Serin rüzgârlarını deniz kesti keseli /Tıkıyor göğüsleri kum karışık sam yeli" - F. N. Çamlıbel
8. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan

KARI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Fetret - Karındaş Düğümü - Yazar: Ömer Murat...

Kelime Bulma Motoru