KARI ile başlayan kelimeler

Başında KARI harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Karıncaincitmez, Karısınıboşamak

14 Harfli Kelimeler

Karıştırıcılık

13 Harfli Kelimeler

Karıncalanmak, Karışmışolmak, Karıştırılmak, Karıştırılmış

12 Harfli Kelimeler

Karıncaezmez, Karıncalanış, Karıncalanma, Karıncasever, Karıncayiyen, Karıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Karışabilme, Karıştırıcı, Karıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Karıklamak, Karılaşmak, Karıncalar, Karınlamak, Karışıklık, Karışılmak, Karışlamak, Karışmamak, Karışmamış, Karıştıran, Karıştırış, Karıştırma

9 Harfli Kelimeler

Karıklama, Karılaşma, Karıncalı, Karınlama, Karıntası, Karışılma, Karışlama, Karıştığı

8 Harfli Kelimeler

Karıkmak, Karılmak, Karıncık, Karındaş, Karınmak, Karışanı, Karışmak, Karışmış

7 Harfli Kelimeler

Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Karınca, Karınlı, Karınma, Karınsa, Karıntı, Karışan, Karışık, Karışım, Karışma

6 Harfli Kelimeler

Karılı, Karıma

5 Harfli Kelimeler

Karık, Karın, Karış

4 Harfli Kelimeler

Karı

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


karık : ark
karılık : haremlik, zevcelik
karılmak : karışmak
karımak : yaşlanmak, kocamak, ihtiyarlamak
karın : mide, iç, gönül, akıl, kafa, rahim, abdomen, batın, böksik, göden, haç çıkarmak, yürek
karınca : madenlerde, mûr
karıncaezmez : karıncaincitmez
karıncaincitmez : karınca ezmez, karıncaezmez
karıncalı : içinde, ıçinde
karıncayiyen : karıncayiyengillerden, karınca kuşu
karınmak : sallanarak, karışmak, çiftleşmek
karışık : düzensiz, dağınık, intizamsız, çalkantı, kargaşa, çapraşık, anlaşılmaz, bakkal defteri, başıbozuk, bozuk, bulamaç, buldak, bulganç, bulgur, cafcaflı, çandır, çapraşmak, çatal kazık, çelpeşük

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


karıncaezmez :

TDK:
1. sıfat Çok merhametli, ince duygulu (kimse), karıncaincitmez
2. Yavaş hareket eden

karınmak :
TDK:
1. nsz Sallanarak karışmak
2. Çiftleşmek

karışım :
TDK:
1. isim Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey
"Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş." - M. Ş. Esendal
2. kimya İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut

KARI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca - Yazar: Yaşar Kemal
Kafa Karıştıran Kelimeler - Yazar: Rasim Özdenören
Karınca Huzura Varınca - Yazar: Dursun Gürlek
Karınca İzleri - Hikmet Aksoy Kitabı - Yazar: Nazan Bekiroğlu
Beni Karınca Kadar Seviyorsan - Yazar: Aysun Saygı Köknar
Karınca Düşü - Yazar: Yahya Akengin
Atlı Karınca ve Ruhlar Gecesi - Yazar: Nurgül Ulu
Palamutta Karınca Var - Yazar: Yüksel Yokolma
Demirin Üstünde Karınca İzi - Yazar: Vehbi Bardakçı
Karınca Bedenine Tıkıştırılmış Filler - Yazar: İlker Ülgen

KARI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 18: Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.
ŞUARA - 183: İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
ANKEBUT - 36: Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın! dedi.

Kelime Bulma Motoru