KER ile başlayan kelimeler

Başında KER harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Keratinleşmek

12 Harfli Kelimeler

Keratinleşme, Kerestecilik, Kerpiçleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kerpiçleşme, Kertiklemek, Kervankıran, Kervansaray

10 Harfli Kelimeler

Kerestelik, Kertenkele, Kertikleme, Kervanbaşı

9 Harfli Kelimeler

Kerametli, Keratinli, Keresteci, Keresteli, Kerevides, Kerhaneci, Kerrakeli, Kerteleme, Kertilmek

8 Harfli Kelimeler

Kerkenez, Kerpeten, Kerpiççi, Kerteles, Kerteriz, Kertikli, Kertilme, Kervancı

7 Harfli Kelimeler

Kerahat, Kerahet, Keramet, Keratin, Kerempe, Kerenti, Kereste, Kerevet, Kerevit, Kereviz, Kerhane, Kerizci, Kerrake, Kerteli, Kertmek

6 Harfli Kelimeler

Kerata, Kerhen, Kerime, Kerkes, Kermen, Kermes, Kerpiç, Kerrat, Kertik, Kertme, Kervan

5 Harfli Kelimeler

Kerde, Kerem, Keres, Kerih, Keriz, Kerki, Kerte, Kerti, Kerye

4 Harfli Kelimeler

Kere, Kerh

3 Harfli Kelimeler

Ker

Bazı KER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ker : kuvvet, kudret
kerahet : iğrenme, tiksinme
keramet : bağış, kerem, ikram, ağırlama, doğaüstü
kerata : çekecek
keratin : tırnak, boynuz
kere : kez, yol, defa, sefer, merre
kerenti : tırpan
kereste : kalas, hızarcı, istif
kerevet : sedir, peyke
kerevit : karavide, kerevides, tatlı su ıstakozu
kereviz : maydanozgillerden, köylü çorbası, maydanozgiller
kerhane : genelev, abanoz, genel ev
kerhen : tiksinerek, iğrenerek, istemeyerek, gönülsüz
kerih : tiksindirici, iğrenç
keriz : geriz, çirkef, pislik, kumar, aptal, eğlenti
kerizci : çalgıcı
kerkes : akbaba
kerki : keser
kermen : kale, germen, hisar

Bazı KER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kerpiççi :

TDK:
isim Kerpiç yapan veya satan kimse

kerteriz :
TDK:
1. isim, denizcilik Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme
2. Balıkçıların denizde sığlıkları belirlemek için kullandıkları işaretlerin bütünü

kerti :
TDK:
1. isim Kerte
2. sıfat Bayat (ekmek, et)

KER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Dostum Kertenkele - Yazar: Şebnem İşigüzel
Aktör Kerhane Aşkı - Yazar: Oktay Güzeloğlu
Kerteriz vbg. vbg. vbg. - Yazar: Mustafa Özturanlı

Kelime Bulma Motoru