KES ile başlayan kelimeler

Başında KES harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Keskinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kesinleştirmek, Keskinleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kesinleşmemiş, Kesinleştirme

12 Harfli Kelimeler

Keskinleşmek, Keskinletmek, Kestirilemez

11 Harfli Kelimeler

Keseklenmek, Kesinleşmek, Kesinleşmiş, Kesinsizlik, Keskinleşme, Keskinletme, Kestirilmek, Kestirmeden

10 Harfli Kelimeler

Keseklenme, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmeden, Kesilmemek, Kesinleşme, Kesinlikle, Kesintisiz, Kesitçekim, Kestanecik, Kestanelik, Kestirilme, Kestirmece

9 Harfli Kelimeler

Kesbetmek, Keselemek, Keseleniş, Keselenme, Keseletme, Kesenekçi, Kesilmeme, Kesimhane, Kesinleme, Kesintili, Keskenmek, Keskinlik, Kestaneci, Kestirmek

8 Harfli Kelimeler

Kesatlık, Keseleme, Kesenkes, Kesiklik, Kesiksiz, Kesilmek, Kesilmiş, Kesimevi, Kesimlik, Kesinkes, Kesinlik, Kesinmek, Kesirler, Kesirsiz, Kesişmek, Keskenme, Kesmelik, Kesmikli, Kestirim, Kestiriş, Kestirme

7 Harfli Kelimeler

Kesafet, Kesecek, Kesecik, Kesedar, Kesekli, Kesenek, Kesikli, Kesilen, Kesiliş, Kesilme, Kesimci, Kesinme, Kesinti, Kesirli, Kesişen, Kesişme, Kesmece, Kestane, Kestere

6 Harfli Kelimeler

Keseci, Keseli, Kesene, Kesici, Keskin, Kesmeç, Kesmek, Kesmez, Kesmik, Kesret, Kesyap

5 Harfli Kelimeler

Kesat, Kesek, Kesel, Kesen, Keser, Kesif, Kesik, Kesim, Kesin, Kesir, Kesiş, Kesit, Keski, Kesme, Kesre

4 Harfli Kelimeler

Kese, Kesp

3 Harfli Kelimeler

Kes

Bazı KES ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kesafet : çokluk, sıklık, yoğunluk, bulanıklık
kesbetmek : meş'
kese : kısa, bürümcükten, hamam takımı, kestirme
kesecek : eğiş
kesel : gevşeklik, tembellik
kesene : sözleşme, götürü
kesenek : fabrika, iltizam, aidat
kesenekçi : iltizamcı, mültezim, kesimci
kesenkes : kesinlikle
kesici : kesen, silah
kesif : yoğun, sık, kalın, çepel, çogay
kesiksiz : sürekli, süreli, devamlı, mütemadi, kesilmeden, aralıksız
kesilmemek : baltadan kurtulmak
kesilmiş : maktu, meskûk, münkatı
kesimci : kesenekçi, mültezim
kesimhane : mezbaha, kesimevi
kesinleşmek : kat'ileşmek, katileşmek
kesinleşmiş : mukannen
kesinti : kırpıntı, inkıta, fasıla, boşluk
kesirler : küsur

Bazı KES ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


keseletmek :

TDK:
-e, -i Keseleme işini yaptırmak

kesinsizlik :
TDK:
isim Kesin olmama durumu

keskin :
TDK:
1. sıfat Çok kesici, iyi kesen
"Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı." - H. R. Gürpınar
2. Tiz (ses)
"Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses." - P. Safa
3. Kırıcı, incitici
"En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş." - H. Taner
4. Etkili, sert
"Masanın başında, güneşten yanmış yüzü, sert ve derin çizgilerle dolu, keskin bakışlı, kıranta bir adam oturuyor." - E. M. Karakurt
5. Kıvrak
"Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var." - C. S. Tarancı
6. Hassas
7. Dikkatli
8. Zampara

KES ile başlayan İlçe isimleri

Kestel (Bursa)
Keskin (Kırıkkale)

KES ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kesişen Hayatlar Kafesi - Yazar: Deborah Smith
Kesişen Hayatlar - Yazar: Maureen Lee
Kesişen Yazgılar Şatosu - Yazar: Italo Calvino
Kesişen Kaderler - Yazar: Ahmet Biga
Kesişen Yollar - Yazar: Özlem Tüm

Kelime Bulma Motoru