KES ile başlayan kelimeler

Başında KES harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Keskinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kesinleştirmek, Keskinleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kesinleşmemiş, Kesinleştirme

12 Harfli Kelimeler

Keskinleşmek, Keskinletmek, Kestirilemez

11 Harfli Kelimeler

Keseklenmek, Kesinleşmek, Kesinleşmiş, Kesinsizlik, Keskinleşme, Keskinletme, Kestirilmek, Kestirmeden

10 Harfli Kelimeler

Keseklenme, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmeden, Kesilmemek, Kesinleşme, Kesinlikle, Kesintisiz, Kesitçekim, Kestanecik, Kestanelik, Kestirilme, Kestirmece

9 Harfli Kelimeler

Kesbetmek, Keselemek, Keseleniş, Keselenme, Keseletme, Kesenekçi, Kesilmeme, Kesimhane, Kesinleme, Kesintili, Keskenmek, Keskinlik, Kestaneci, Kestirmek

8 Harfli Kelimeler

Kesatlık, Keseleme, Kesenkes, Kesiklik, Kesiksiz, Kesilmek, Kesilmiş, Kesimevi, Kesimlik, Kesinkes, Kesinlik, Kesinmek, Kesirler, Kesirsiz, Kesişmek, Keskenme, Kesmelik, Kesmikli, Kestirim, Kestiriş, Kestirme

7 Harfli Kelimeler

Kesafet, Kesecek, Kesecik, Kesedar, Kesekli, Kesenek, Kesikli, Kesilen, Kesiliş, Kesilme, Kesimci, Kesinme, Kesinti, Kesirli, Kesişen, Kesişme, Kesmece, Kestane, Kestere

6 Harfli Kelimeler

Keseci, Keseli, Kesene, Kesici, Keskin, Kesmeç, Kesmek, Kesmez, Kesmik, Kesret, Kesyap

5 Harfli Kelimeler

Kesat, Kesek, Kesel, Kesen, Keser, Kesif, Kesik, Kesim, Kesin, Kesir, Kesiş, Kesit, Keski, Kesme, Kesre

4 Harfli Kelimeler

Kese, Kesp

3 Harfli Kelimeler

Kes

Bazı KES ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kesafet : çokluk, sıklık, yoğunluk, bulanıklık
kesat : yokluk, kıtlık
kese : kısa, bürümcükten, hamam takımı, kestirme
keseci : sauna, hamam, lif
kesek : bel, tezek, gübre
keseklenmek : toprak
kesel : gevşeklik, tembellik
kesene : sözleşme, götürü
keser : tahta, kerki
kesici : kesen, silah
kesiksiz : sürekli, süreli, devamlı, mütemadi, kesilmeden, aralıksız
kesilen : münkatı, yonga
kesilme : inkıta, kat, sekte
kesilmek : dinmek, tutulmak, kapatılmak, makaslamak, gücü, benzemek, dönmek, durmak, doğranmak, inkıtaa uğramak, kapanmak, katolunmak, makaslanmak, peynirleşmek

Bazı KES ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kesim :

TDK:
1. isim Kesme işi
2. Bölüm, parça, kısım, sektör
"Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı." - M. And
3. Bölge
4. Kesme zamanı
"Ders kesimi."
5. İşaretlenmiş belli yer
"Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı."
6. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason
7. tarih Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa
8. Boy bos, endam
9. Pazarlık, anlaşma

kesinti :
TDK:
1. isim Kesilen parça, kırpıntı
"Gerçi çeviri kitaplarda, çevirilerin özensizliği, kesintiler hoş görülecek gibi değil." - A. Ağaoğlu
2. Bir işin bir süre için durması, inkıta
"İşimiz hiçbir kesintiye uğramadan yürüyor."
3. ekonomi Ödenen bir paradan herhangi bir sebeple kesilen bölüm
"Bu ücretin hiçbir kesintisi yoktur."

kesişen :
TDK:
sıfat, matematik Bir nokta veya çizgi üzerinde birbirini kesip geçen (çizgiler veya yüzeyler)
"Kesişen doğrular."

KES ile başlayan İlçe isimleri

Kestel (Bursa)
Keskin (Kırıkkale)

KES ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kısa Kes - Yazar: Leigh Russell

Kelime Bulma Motoru