KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kir : leke, şaibe, çepel, kir pas, pasak, pislik
kira : icar
kiracı : müstecir
kiralama : isticar
kiralamak : isticar etmek
kirazelması : kırmızı
kirbit : kibrit
kireç : mermer, tebeşir, harç, kavurucu, kils, kireç taşı, lök, sıva, silikatlamak
kireçleşmek : kireçlenmek, kalkerleşmek
kireçsi : kirecimsi
kireçtaşı : kalker
kiremit : acür, bindirme
kirişleme : kılıçlama
kirişlemek : kiriş
kirişler : kaba yapı, ortopedi
kirizme : kirizma
kirkitle : pekmez, çivirdik
kirlenirsin : çirkefe taş atma, üstüne sıçrar
kirletme : telvis
kirloş : kirloz
kirloz : kirloş
kirmen : eğirmen, iğ

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kireçli :

TDK:
1. sıfat Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan
"Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş." - A. Rasim
2. Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış
"Bugün ufka bakanın eski deniz yerine / Kireçli bir bataklık çarpıyor gözlerine" - F. N. Çamlıbel

kireçsizlenme :
TDK:
isim, jeoloji Kayaçların içinde bulunan kalsiyum karbon tuzunun sularla eritilerek alınması

kireçsizleştirme :
TDK:
isim Kireçten arıtma

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

Kelime Bulma Motoru