KOL ile başlayan kelimeler

Başında KOL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kolektifleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Koleksiyonculuk, Kolonileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırma, Kolektifleşme, Kollarıaçarak, Kolonyalanmak, Kolonyalanmış

12 Harfli Kelimeler

Koleksiyoncu, Koloniyalist, Kolonizasyon, Kolonyalamak, Kolonyalanma, Koltuklanmak

11 Harfli Kelimeler

Kolaylanmak, Kolaylaşmak, Kolektivist, Kolektivizm, Kolleksiyon, Kolonyalama, Kolonyalist, Kolorimetre, Kolorimetri, Koltukçuluk, Koltuklamak, Koltuklanma

10 Harfli Kelimeler

Kolalanmak, Kolalanmış, Kolalatmak, Kolancılık, Kolaycacık, Kolaycılık, Kolaylamak, Kolaylanma, Kolaylaşma, Kolaylıkla, Kolbaşılık, Koleksiyon, Kolesterin, Kolesterol, Kollenkima, Kolombiyum, Koltuklama

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Kolalamak, Kolalanma, Kolalatma, Kolalayış, Kolaylama, Kolaylığı, Koldaşlık, Kolemanit, Kolibasil, Kollanmak, Kollayıcı, Kolonyalı, Koloridye, Kolostrum, Koltukluk

8 Harfli Kelimeler

Kolağası, Kolalama, Kolaylık, Kolbastı, Kolculuk, Kolektif, Kolektör, Koleralı, Kollamak, Kollanma, Kollayan, Kollukçu, Kolodyum, Koloidal, Kolokyum, Kolonyal, Koltukçu, Koltuklu

7 Harfli Kelimeler

Kolaçan, Kolağzı, Kolancı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda, Kolbaşı, Koledok, Kolejli, Kolibri, Kollama, Kolofan, Kolonya, Kolordu, Kolpocu

6 Harfli Kelimeler

Kolacı, Kolalı, Kolcuk, Kolçak, Koldaş, Kolera, Kolhoz, Kollar, Kolluk, Koloit, Koloni, Kolsuz, Koltuk, Kolyoz

5 Harfli Kelimeler

Kolan, Kolay, Kolcu, Kolej, Kolik, Kolit, Kollu, Kolon, Kolpa, Kolun, Kolye, Kolza

4 Harfli Kelimeler

Kola, Koli, Kolu

3 Harfli Kelimeler

Kol

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kol : dizi, düzen, dana, dal, kısım, branş, karakol, devriye, ekip, grup, abdest, biye, cenah, ekstrafor, pervaz, posta, savurma, sektör, sim, sutaşı, şube, tik, trup, vurmak, yalın isim, yüzmek
kolalama : kola
kolancı : yedekçi
kolayca : kolay, kolay kolay, kolaylıkla, sinirleri kuvvetli, sinirleri zayıf, soğukkanlı olmak, tereyağından kıl çeker gibi
kolayınıbulmak : fırsatınıdüşürmek
kolaylaştırmak : teshil etmek
kolaylaştırmalar : teshilat
kolaylık : konfor, kolay, suhulet, sühulet, yüsret
kolcu : muhafız, reji kolcusu
kolcuk : moment
kolçak : pazubent, pazıbent
koleksiyoncu : derlemci
koleksiyonculuk : derlemcilik

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kolalı :

TDK:
1. sıfat İçinde kola bulunan
2. Kolalanmış
"Artık cübbenin altına kolalı gömlek giyiyor." - M. C. Kuntay

kolaycacık :
TDK:
1. sıfat Çok kolay
2. zarf (kola ycacık) Çok kolay bir biçimde
"Kapının sarı tokmağını avuçlayıp çeviriyor, kolaycacık açılıyor kapı." - Z. Selimoğlu

kolaylıkla :
TDK:
zarf Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
"Çuvalları kolaylıkla taşıyan hamallar benim kuvvetsiz ve çelimsiz vücudumla alay ettiler." - K. Bilbaşar

KOL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Koloni - Yazar: John Scalzi
Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme - Yazar: Hatice İçel

KOL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 30, 31: Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.

Kelime Bulma Motoru