KONT ile başlayan kelimeler

Başında KONT harfleri bulunan 37 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Konteynerizasyon

12 Harfli Kelimeler

Kontrgerilla, Kontrolörlük

11 Harfli Kelimeler

Kontrasomun, Kontratabla

10 Harfli Kelimeler

Kontrastlı, Kontratsız, Kontrbasçı

9 Harfli Kelimeler

Kontenjan, Konteyner, Konteynir, Kontörlük, Kontrabas, Kontralto, Kontraslı, Kontratak, Kontratlı, Kontrfile, Kontrolcü, Kontrolör, Kontrpiye, Kontrpuan

8 Harfli Kelimeler

Kontekst, Kontrast, Kontrbas, Kontuvar

7 Harfli Kelimeler

Konteks, Kontluk, Kontras, Kontrat, Kontrol

6 Harfli Kelimeler

Kontak, Kontes, Kontör, Kontra, Kontur

4 Harfli Kelimeler

Kont

Bazı KONT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kontrfile :

TDK:
isim Kesim hayvanlarında, bel kemiğindeki dikensi çıkıntının iki yanında bulunan et dilimi

kontrol :
TDK:
1. isim Denetleme
2. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma
"Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır." - N. Cumalı
3. Yoklama, arama
"Gümrük kontrolü."
4. Denetçi, kontrolör

kontrolcü :
TDK:
isim Kontrol yapan, denetçi, kontrolör

Kelime Bulma Motoru