KONU ile başlayan kelimeler

Başında KONU harfleri bulunan 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Konumlandırmak, Konuşlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Konukseverlik, Konumlandırma, Konuşlandırma, Konuşturmamak

12 Harfli Kelimeler

Konuşulmamak, Konuşulmayan

11 Harfli Kelimeler

Konumlanmak, Konuşkanlık, Konuşlanmak, Konuşturmak, Konutlanmak

10 Harfli Kelimeler

Konukçuluk, Konuklamak, Konuksever, Konumlamak, Konumlanma, Konuşlanma, Konuşmalar, Konuşmalık, Konuşmamak, Konuşmayan, Konuşturma, Konuşulmak, Konuşumluk

9 Harfli Kelimeler

Konuklama, Konumlama, Konusunda, Konuşacak, Konuşmacı, Konuşmada, Konuşmama, Konuşmayı, Konuşulan, Konuşulma

8 Harfli Kelimeler

Konukevi, Konukluk, Konulmak, Konuşkan, Konuşmak, Konuşucu

7 Harfli Kelimeler

Konukçu, Konulma, Konusuz, Konuşan, Konuşma

6 Harfli Kelimeler

Konuda, Konulu, Konusu, Konuşu, Konuya, Konuyu

5 Harfli Kelimeler

Konuk, Konum, Konur, Konuş, Konut

4 Harfli Kelimeler

Konu

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


konuda : zeminde
konukçu : mihmandar, hostes
konukçuluk : mihmandarlık
konukevi : misafirhane
konukluk : misafirlik
konuksever : misafirperver, mükrim, kapısı açık, yolbak
konukseverlik : misafirperverlik
konulma : vaz, vazı
konulmak : vazetmek, vazolunmak
konulu : mevzulu
konumlanmak : yerleşmek
konur : esmer
konusunda : babında, dair
konusuz : mevzusuz
konuş : konum
konuşacak : atımlık
konuşan : gûy, mülaki, mütekellim
konuşkan : konuşmayı, aykaç, çok sözlü, dilbaz, dilli, dizlek, lâkırdıcı, tantık, tilmen, yalı bülbülü
konuşma : görüşme, danışma, müzakere, sanat, konferans, bıçak gibi kesilmek, hanek, hasbıhal, kulüp, lâf, musahabe, mübahase, nutuk, tekellüm

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


konuklamak :

TDK:
1. -i Konuk olmak
2. Yemeğe çağırmak

konuşlandırma :
TDK:
isim Konuşlandırmak işi

konuşmacı :
TDK:
isim Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlatmada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse, hatip, konferansçı
"Dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlediler."

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Konuşmayan Su - Yazar: Despina Tomazani
Konuşmayan Tavus Kuşu Camio - Yazar: Berrak Yurdakul
Dil Konusunda Yazılar - Yazar: Ömer Seyfettin
Bir Konu Bir Konuk - Yazar: Jülide Gülizar

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 20: Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik.
MUHAMMED - 30: Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir.

Kelime Bulma Motoru