KONU ile başlayan kelimeler

Başında KONU harfleri bulunan 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Konumlandırmak, Konuşlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Konukseverlik, Konumlandırma, Konuşlandırma, Konuşturmamak

12 Harfli Kelimeler

Konuşulmamak, Konuşulmayan

11 Harfli Kelimeler

Konumlanmak, Konuşkanlık, Konuşlanmak, Konuşturmak, Konutlanmak

10 Harfli Kelimeler

Konukçuluk, Konuklamak, Konuksever, Konumlamak, Konumlanma, Konuşlanma, Konuşmalar, Konuşmalık, Konuşmamak, Konuşmayan, Konuşturma, Konuşulmak, Konuşumluk

9 Harfli Kelimeler

Konuklama, Konumlama, Konusunda, Konuşacak, Konuşmacı, Konuşmada, Konuşmama, Konuşmayı, Konuşulan, Konuşulma

8 Harfli Kelimeler

Konukevi, Konukluk, Konulmak, Konuşkan, Konuşmak, Konuşucu

7 Harfli Kelimeler

Konukçu, Konulma, Konusuz, Konuşan, Konuşma

6 Harfli Kelimeler

Konuda, Konulu, Konusu, Konuşu, Konuya, Konuyu

5 Harfli Kelimeler

Konuk, Konum, Konur, Konuş, Konut

4 Harfli Kelimeler

Konu

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


konuda : zeminde
konuk : misafir, mihman, adam, cici, elgin, misafir umduğunu değil bulduğunu yer, misafirin umduğu ev sahibine iki övün ol, ülüş, yavçın, yelkin
konukçu : mihmandar, hostes
konukçuluk : mihmandarlık
konukevi : misafirhane
konukluk : misafirlik
konuksever : misafirperver, mükrim, kapısı açık, yolbak
konulma : vaz, vazı
konulmak : vazetmek, vazolunmak
konumlanmak : yerleşmek
konusu : natürmort, yazıt bilimi
konusunda : babında, dair
konuş : konum
konuşan : gûy, mülaki, mütekellim
konuşkan : konuşmayı, aykaç, çok sözlü, dilbaz, dilli, dizlek, lâkırdıcı, tantık, tilmen, yalı bülbülü
konuşma : görüşme, danışma, müzakere, sanat, konferans, bıçak gibi kesilmek, hanek

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


konukçu :

TDK:
isim Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar

konukseverlik :
TDK:
isim Konuksever olma durumu, misafirperverlik
"Evinde külfetsiz ve içten bir konukseverlikle de ben karşılaştım." - H. Taner

konulmak :
TDK:
nsz Koyma veya konma işi yapılmak
"Yemeğe tuz konuldu."

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İçeriden Kıyıdan Konuşmalar - Yazar: Ece Temelkuran
Dışarıdan Kıyıdan Konuşmalar - Yazar: Ece Temelkuran
Kentin Tozu - Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar - Yazar: Kolektif
Şeytan'la Konuşmalar - Yazar: Hilmi Ziya Ülken
William Faulkner'la Konuşmalar - Yazar: M. Thomas İnge
Söyleşiler ve Konuşmalar - 1. Cilt - Yazar: Halil İnalcık
Anais Nin'le Konuşmalar - Yazar: Kolektif
Goethe ile Konuşmalar 1 - Yazar: Johann Peter...
Profesör Y ile Konuşmalar - Yazar: Louis...
Yargılayan Zaman İçinden - Konuşmalar / Soruşturmalar / Yazılar - Yazar: Bekir Yıldız

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 15: Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı?.
ALİ İMRAN - 152: Siz Allah'ın izni ile düşmanlarınızı öldürürken, Allah, size olan vâdini yerine getirmiştir. Nihayet, öyle bir an geldi ki, Allah arzuladığınızı (galibiyeti) size gösterdikten sonra zaafa düştünüz; (Peygamberin verdiği) emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve âsi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah, denemek için sizi onlardan (onları mağlup etmekten) alıkoydu. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah, müminlere karşı çok lütufkârdır.
CASİYE - 17: Din konusunda onlara açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Kelime Bulma Motoru