KR ile başlayan kelimeler

Başında KR harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kredilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Kredilendirme, Kristalleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kristalleşme, Kromatografi, Kromotropizm, Kronikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kramatoryum, Kraniyoloji, Krematoryum, Kriminoloji, Kriptografi, Kromatograf, Kronikleşme

10 Harfli Kelimeler

Kraliçelik, Kredilemek, Krikoculuk, Kriminolog, Kriptoloji, Kristaloit, Kriyoskopi, Kromatofor, Kromoplast, Kronolojik, Kronometre, Krupiyelik

9 Harfli Kelimeler

Kralcılık, Kravatsız, Kredileme, Kremlemek, Krepdöşin, Krepsaten, Kretenizm, Kriptolog, Kritisizm, Krizantem, Kromosfer, Kronograf, Kronoloji

8 Harfli Kelimeler

Kraliyet, Kravatlı, Kreasyon, Kremasız, Kremleme, Kreşendo, Kritikçi, Krizalit, Krizolit, Krokodil, Kromatik, Kromatin, Kromatit, Kromofor, Kromozom, Kromozon, Kronaksi, Kronikçi, Kruvazör

7 Harfli Kelimeler

Kraliçe, Krallar, Krallık, Krampon, Kreatif, Kreatör, Kremalı, Kreozot, Kreplin, Kretase, Krikocu, Kripton, Kriptos, Kristal, Krokant, Kruasan, Krupiye, Kruvaze

6 Harfli Kelimeler

Kralcı, Krater, Kravat, Krepon, Kreten, Kreton, Krezol, Kriket, Kripto, Kriter, Kritik, Kromaj, Kromlu, Kronik

5 Harfli Kelimeler

Kraça, Kramp, Krank, Kravl, Kredi, Krema, Kriko, Kroki, Krome, Kroşe

4 Harfli Kelimeler

Kral, Krem, Krep, Kreş, Kriz, Krom, Kron, Kros

Bazı KR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kraliçe : ece, melike, arı, taç giymek, türkân
kraliyet : krallık
krallar : müluk
krallık : kraliyet
kramatoryum : krematoryum
krank : saç, çinko
kreasyon : yaratı, yaratım
kreatif : yaratıcı
kreatör : yaratımcı
kredi : saygınlık, para, güven, itibar, verenek, banka
kreş : çocuk yuvası
kriminoloji : suçbilim
kristalleşme : billûrlaşma
kristalleşmek : billûrlaşmak
kritik : tehlikeli, eleştiri, eleştirmen, yargılama, eleştirme, dönümcül, nazik
kritikçi : eleştirmen
kriz : bunalım, buhran, akse, çöküntü
krizantem : kasımpatı
krom : 6
kromatografi : renkseme
kromosfer : renk yuvarı
kromozom : '''soyaktaran''', soyaktaran
kromozon : soyaktaran
kronik : vekayiname, süreğen, müzmin, vakayiname
kronikleşmek : süreğenleşmek
kronograf : süreyazar

Bazı KR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kralcılık :

TDK:
isim Kralcı olma durumu

krallık :
TDK:
1. isim Kral olma durumu, kraliyet
2. Kralın görevi, kraliyet
3. Kral tarafından yönetilen devlet ve bu devletin toprağı

kriko :
TDK:
isim, teknik Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı

Kelime Bulma Motoru