KUL ile başlayan kelimeler

Başında KUL harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kullanılmamak, Kullanılmamış, Kullanılmayan, Kullanımbilim

12 Harfli Kelimeler

Kulakkepçesi, Kulamparalık, Kullandırmak, Kullanıcının, Kullanılamaz, Kullanılması, Kullanılmaya

11 Harfli Kelimeler

Kulağakaçan, Kulakdavulu, Kulakdemiri, Kullandırma, Kullanılmak, Kullanılmaz, Kullanılmış, Kullanışsız, Kuluçkahane

10 Harfli Kelimeler

Kulaçlamak, Kulaçlayış, Kullanarak, Kullanılan, Kullanılma, Kullanışlı, Kuluçkalık, Kulunlamak, Kulüpçülük

9 Harfli Kelimeler

Kulaçlama, Kulakzarı, Kulampara, Kullanımı, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama

8 Harfli Kelimeler

Kulakçık, Kulaklık, Kulaksız, Kulaktan, Kullanım, Kullanış, Kullanma, Kullaşma, Kullukçu, Kulunluk

7 Harfli Kelimeler

Kulacık, Kulağın, Kulakçı, Kulaklı, Kuloğlu, Kulpsuz, Kuluçka, Kulunuz, Kulüpçü

6 Harfli Kelimeler

Kulağa, Kullan, Kullap, Kullar, Kulluk, Kulplu, Kulunç, Kulübe, Kulübü, Kulvar, Kulyuç

5 Harfli Kelimeler

Kulaç, Kulak, Kulis, Kulub, Kulun, Kulüp

4 Harfli Kelimeler

Kula, Kule, Kulp

3 Harfli Kelimeler

Kul

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kulacık : kulakçık
kulak : örs, baş, kök, kulakçı
kulakçık : kulacık, dikensi, stipul
kulakdavulu : kulakzarı
kulakdemiri : pulluklarda
kulakkepçesi : kulağın
kulaklı : kazan, yaprak
kulaklık : radyo
kulaktan : dinleyerek
kulakzarı : kulakdavulu
kulis : tiyatroda
kullan : güle güle
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
kullanılamaz : battal olmak
kullanılan : baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdi, geçer
kullanılmak : sahneye çıkmak, yemek, yüzü yazılı kalmak
kullanılmamak : ortadan kaybolmak, ölmek
kullanılmamış : bakir
kullanılmaya : özdek
kullanılmayan : metrûk
kullanılmaz : battal
kullanım : kullanma, yararlanma, tasarruf, tarifelendirme, tıp elektroniği teknisyeni
kullanımbilim : edimbilim
kullanımı : nükleer güç mühendisi
kullanma : istimal, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kullanım, sarf
kullar : bendegân, ibad
kulluk : kölelik, karakol, bendegî, ubudiyet

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kulluk :

TDK:
küllük

kulüp :
TDK:
1. isim Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer
"İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir." - S. F. Abasıyanık
2. Spor kulübü
"Geceleri kapalı olan kulübün salonu aydınlanmıştı." - Ö. Seyfettin
3. Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup
4. Milletlerin oluşturduğu grup, pakt
5. Herkese açık müzikli, içkili eğlence yeri

kulüpçülük :
TDK:
isim Kulüpçünün yaptığı iş

KUL ile başlayan İlçe isimleri

Kulp (Diyarbakır)
Kulu (Konya)
Kuluncak (Malatya)
Kula (Manisa)

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kul Salih'in Gönül Bahçesi - Yazar: Ali Gök
Kul Ali ve Türkçe Yusufname - Yazar: Bülent Bayram
19. Yüzyıl Alevi - Bektaşi Şairi Kul Himmet Üstadım - Yazar: İbrahim Aslanoğlu
Kulaktan Kulağa Dilden Dile Öyküler - Yazar: Cengiz Yakıncı
Acı Vatanda Bir Garip Kul - Birinci Neslin Almanya Hatıraları - Yazar: Ali Özdemir

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 36, 37: Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın Tanrısı'nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı.
KASAS - 38: Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.

Kelime Bulma Motoru