KURU ile başlayan kelimeler

Başında KURU harfleri bulunan 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırmak, Kurumsallaşmak, Kuruşlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırma, Kuruntulanmak, Kuruşlandırma

12 Harfli Kelimeler

Kuruluşçuluk, Kurutulmamış

11 Harfli Kelimeler

Kurumlanmak, Kurumlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Kurulanmak, Kurulaşmak, Kuruluşlar, Kurumlanış, Kurumlanma, Kurumlaşma, Kuruntular, Kuruntusuz, Kurutmalık, Kurutulmak, Kuruyasıca

9 Harfli Kelimeler

Kuruculuk, Kuruçekim, Kurulamak, Kurulanış, Kurulanma, Kurularak, Kurulaşma, Kurulayış, Kurulması, Kurumamış, Kurumlara, Kurumları, Kuruntucu, Kuruntulu, Kurutmalı, Kurutulma, Kuruyemiş

8 Harfli Kelimeler

Kurulama, Kurulmak, Kurulmuş, Kurultay, Kuruluşu, Kurumlar, Kurumsal, Kurumsuz, Kuruşluk, Kurutmaç, Kurutmak, Kurutucu

7 Harfli Kelimeler

Kurulma, Kuruluk, Kuruluş, Kurumak, Kurumlu, Kuruntu, Kurutaç, Kurutan, Kurutma, Kurutuş, Kuruyuş

6 Harfli Kelimeler

Kurucu, Kurulu, Kuruma

5 Harfli Kelimeler

Kurul, Kurum, Kurun, Kuruş, Kurut

4 Harfli Kelimeler

Kuru

Bazı KURU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kuru : katıksız, yoksulluk, heyecanı, tekdüze, suyu, arık, sıska, lâgar, kaknem, döşenmemiş, çıplak, düzayak, etsiz, hamhalat, içsiz, iskelet, kozalak, şizokarp, tıngır mıngır, yâbis
kuruçekim : ziraks
kurul : heyet, konsey, asamble, şura, tutanak
kurularak : kurma
kurulaşmak : yoksullaşmak, yozlaşmak, muhtevasızlaşmak
kurulmak : kasılmak, yerleşmek, böbürlenmek, teessüs etmek, teşekkül etmek
kurulmuş : mebni, müesses
kurultay : kongre, mûtemer
kurulu : yerleşmiş, oturmuş, müesses
kuruluşlar : bilsat
kuruluşu : darülbedayi
kurum : müessese, kuruluş, tesis, evlilik, aile, ortaklık

Bazı KURU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kurulmak :

TDK:
1. nsz Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak
"Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay" - A. M. Dranas
2. -e Rahatça oturmak, yerleşmek
"Bayramlarda bir payton tutar, tek başına arkaya kurulur, saatlerce dolaşırdı." - C. Külebi
3. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak
"Adam amma da kuruluyor."

kurutmaç :
TDK:
isim Mürekkebi kurutmak için kullanılan kurutma kâğıdı ve bunun takılı bulunduğu araç

kurutucu :
TDK:
1. isim Nemi, ısı veya hava akımıyla uzaklaştırıp içine konulan maddeleri kurutan alet
"Çamaşır kurutucusu. Saç kurutucusu."
2. Boya ve parlatıcıların çabuk kurumalarını sağlamak amacıyla içlerine katılan madde

KURU ile başlayan İlçe isimleri

Kurucaşile (Bartın)

KURU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuruntular Kitabı - Yazar: Pablo Neruda
Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet - 2 Cilt Takım - Yazar: Afif Büyüktuğrul

Kelime Bulma Motoru