L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
ladino : türkçe, fransızca, yunanca
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâmacı : lâmaist
lâmise : duyarga, dokunum, anten
lângur : maymunlardan
lavgar : geveze, boşboğaz, palavracı
lâzıme : gerekçe
lejant : ertegi
lekeci : kuru temizleyici
lekeli : lekelenmiş, kara yüzlü, temiz
leksem : madde
lenfte : gamaglobülin
leopar : pars, panter, pelenk
leşker : ordu, asker
letâif : kalb, sır
levrek : levrekgillerden
lezyon : doku bozukluğu, yıpranma
lezzet : haz, tat, yeme, zevk
libido : sevgeç
limanı : hamburg limanı
limonî : alıngan
lityum : 94, alkali metaller, li
lobici : dalancı
lokavt : işkapatımı
lomboz : lumbuz
lökeşe : yabankazı, çulluk
lumbuz : lomboz
lübnan : orta doğu, yakın doğu

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâteks :

TDK:
lateks

lâzıme :
TDK:
lazıme

lejant :
TDK:
isim Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü anlatan yazı

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Pir-i Lezzet - Yazar: Saygın Ersin
Lütfen Merhamet, Sevgi, Hoşgörü - Yazar: Fahire Belen
Sinerjik Kıvılcımlara Ses Verin Lütfen - Yazar: Ziya Kesriklioğlu
Kayıp Liseli - Yazar: Yılmaz Erdoğan
Lütfen Bi'gidin - Yazar: Ümit Sönmez
Lütfen Kalbimi Kırma Çünkü İçinde Sen Varsın - Yazar: Ali Ulurasba

Kelime Bulma Motoru