L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ladino : türkçe, fransızca, yunanca
lâfzen : söylenişine
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâmacı : lâmaist
lâpacı : yorgun
lâpçın : edik, mest
lâpina : lapinagillerden
lavgar : geveze, boşboğaz, palavracı
lehtar : yandaş, taraftar
lekeci : kuru temizleyici
lekeli : lekelenmiş, kara yüzlü, temiz
lektör : okutman
lenfte : gamaglobülin
leopar : pars, panter, pelenk
lepton : yeğnicik
lerzan : titrek
lezyon : doku bozukluğu, yıpranma
lezzet : haz, tat, yeme, zevk
libido : sevgeç
lifler : elyaf
limonî : alıngan
lobici : dalancı
lokavt : işkapatımı
london : landon, lando
lökeşe : yabankazı, çulluk
lösemi : kan kanseri
lumbuz : lomboz
lübnan : orta doğu, yakın doğu
lüknet : tutukluk
lüleci : çubuk, nargile
lüzucî : yapışkan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâpçın :

TDK:
lapçın

linyit :
TDK:
isim, jeoloji Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 olan, kahverengi veya siyah kömür
"Ne olur bir biçimine getir / Yak şu linyiti çıtır çıtır" - B. R. Eyuboğlu

lipsos :
TDK:
isim, hayvan bilimi İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus)

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Jack London - Öyküler - Yazar: Jack London
Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti - Yazar: Solmaz Kamuran
Çağdaş Amerikan Edebiyatı ve Jack London - Yazar: Cem Yılmaz Budan
Jack London Toplu Eserler (17 Kitap Takım) - Yazar: Jack London
Jack London - Yazar: James L. Haley

Kelime Bulma Motoru