L ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 7 harfli 96 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Lacerem, Ladenli, Lafazan, Laflama, Lağımcı, Lahavle, Lakayıt, Lakerda, Lakırtı, Laklaka, Lakonik, Lalalık, Lalelik, Lalezar, Lamaist, Lamaizm, Lambada, Lambalı, Lamekan, Lamelif, Lanetli, Langırt, Langust, Lanolin, Lapilli, Laponca, Laskine, Lasteks, Latanya, Laterit, Laterna, Latince, Lavtacı, Layuhti, Lazanya, Lebalep, Lebbeyk, Leblebi, Leçelik, Légende, Lehçeci, Lehimci, Lehimli, Lekende, Lekesiz, Lenduha, Leninci, Lepiska, Letafet, Letarji, Letonca, Letonya, Levanti, Levhacı, Levüloz, Leylaki, Lığlama, Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom, Lobelya, Lodoslu, Loğlama, Lokanta, Lokatif, Lokmacı, Lokosit, Lokulus, Lotarya, Lökleme, Lökosit, Lösemit, Lumbago, Lustrin, Lüferci, Lügatçe, Lügatçi, Lüterci, Lüzucet, Lüzumlu

Bazı L ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lakayıt : kayıtsız, aldırışsız, aldırmaz, ilgisiz, lakayt
lâkerda : palamut
lakırtı : söz, laf, dedikodu, gır, lakırdı
lâkonik : veciz
lâmbada : fitil, lâmbada dansı
lâmbalı : avize
lângust : kabuklulardan
lâsteks : kauçuk, ipek
lâterit : sıcak
lebalep : silme
leçelik : leçe
lekende : teğel
leninci : leninist
letonca : letçe
limitet : sınırlandırılmış, sınırlı, ltd.
liparit : riyolit
liralık : lira
liyakat : yaraşırlık, uygunluk, değim, yeterlilik, kifayet, değimli, yararlık, yaraşık, adan
liyezon : liyazon
lizozom : sindirgen
lokanta : restoran, amerikan bar, aş evi, aşçı, aşevi, garson, komi, lâvabo, ortalıkçı, rezervasyon

Bazı L ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


levanti :

TDK:
isim Bir rüzgâr türü
"Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu." - S. F. Abasıyanık

lügatçe :
TDK:
1. isim Küçük sözlük
2. Herhangi bir eserin sonunda yer alan ek sözlük

Lüterci :
TDK:
sıfat, din b. (***) Lütercilikten yana olan

L ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Lapseki (Çanakkale)

Kelime Bulma Motoru