L ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 7 harfli 96 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Lacerem, Ladenli, Lafazan, Laflama, Lağımcı, Lahavle, Lakayıt, Lakerda, Lakırtı, Laklaka, Lakonik, Lalalık, Lalelik, Lalezar, Lamaist, Lamaizm, Lambada, Lambalı, Lamekan, Lamelif, Lanetli, Langırt, Langust, Lanolin, Lapilli, Laponca, Laskine, Lasteks, Latanya, Laterit, Laterna, Latince, Lavtacı, Layuhti, Lazanya, Lebalep, Lebbeyk, Leblebi, Leçelik, Légende, Lehçeci, Lehimci, Lehimli, Lekende, Lekesiz, Lenduha, Leninci, Lepiska, Letafet, Letarji, Letonca, Letonya, Levanti, Levhacı, Levüloz, Leylaki, Lığlama, Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom, Lobelya, Lodoslu, Loğlama, Lokanta, Lokatif, Lokmacı, Lokosit, Lokulus, Lotarya, Lökleme, Lökosit, Lösemit, Lumbago, Lustrin, Lüferci, Lügatçe, Lügatçi, Lüterci, Lüzucet, Lüzumlu

Bazı L ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lacerem : şüphesiz, besbelli
lâfazan : geveze
lakayıt : kayıtsız, aldırışsız, aldırmaz, ilgisiz, lakayt
lakırtı : söz, laf, dedikodu, gır, lakırdı
lâkonik : veciz
lâmaist : lâmacı
lamelif : dolambaçlı
lânetli : kargışlı, lânetlenmiş, kargınmış, mel'un
lâsteks : kauçuk, ipek
lâterit : sıcak
lebalep : silme
lebbeyk : buyrun, efendim, emredin
légende : okuncak
lepiska : uzun
letonya : baltık denizi devletleri konseyi
lilyana : zambak
limonsu : limonumsu
liralık : lira
liturya : kudas
liyakat : yaraşırlık, uygunluk, değim, yeterlilik, kifayet, değimli, yararlık, yaraşık, adan
liyazon : alâka, bağlantı, irtibat, münasebet, liyezon
lokatif : kalma durumu
lokosit : akyuvar

Bazı L ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lânolin :

TDK:
lanolin

lâskine :
TDK:
laskine

limonit :
TDK:
isim, jeoloji Sarı veya kahverengi doğal hidratlı demir oksit

L ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Lapseki (Çanakkale)

L ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yirmi Beş Kuruşluk Şaka Leblebi - Yazar: Suat Tekin

Kelime Bulma Motoru