L ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 9 harfli 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Laciverdi, Laforizma, Lafügüzaf, Lağvolmak, Laikleşme, Lakerdacı, Lakırdıcı, Laleağacı, Lalüebkem, Lamacılık, Lambalama, Laminarya, Lanseolat, Larghetto, Lateritli, Laternacı, Latilokum, Laubalice, Lavantacı, Layenkati, Layıkıyla, Lebiderya, Leblebici, Leffetmek, Lehçeleri, Lehimleme, Lekecilik, Lekelemek, Lekelenme, Lektörlük, Lemurları, Lenfatizm, Levazımat, Levazımcı, Levendane, Leventlik, Lezzetsiz, Lığlanmak, Lıkırdama, Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli, Lobicilik, Lodoslama, Logaritma, Loğusalık, Loğusaotu, Lohusalık, Lokantacı, Lokantalı, Lokomobil, Lokomotif, Lorisleri, Loşlaşmak, Lotaryacı, Lökoplast, Lşıkölçer, Lüksmetre, Lülecilik, Lümensaat, Lüpletmek, Lütfetmek

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâkırdıcı : konuşkan, geveze, dedikoducu
laleağacı : manolyagillerden
lâlüebkem : dilsiz
lâmacılık : lâmaizm
lanseolat : mızraksı
lâyenkati : kesintisiz, aralıksız
lehçeleri : li­sânları
lekelemek : birine, karamak, kirletmek, leke sürmek
lemurları : önmaymun
levazımat : gerekenler
leventlik : eşkıyalık
lisaniyat : filoloji, dil bilimi, lengüistik
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
lobicilik : dalancılık
logaritma : bölmeleri
loğusaotu : ikiçeneklilerden
lohusalık : nifâs
lşıkölçer : fotometre
lüksmetre : aydınlıkölçer
lütfetmek : vermek, söylemek, bildirmek, lütfeylemek

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâmacılık :

TDK:
lamacılık

larghetto :
TDK:
1. zarf, müzik Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak
2. isim Bu biçimde çalınan müzik parçası

lülecilik :
TDK:
isim Lüle taşı işçiliği

L ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt:9 Sayı:18 - Yazar: Kolektif
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt:10 Sayı:19-20 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru