L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adamcıl : sıcakkanlı, munis
anıtsal : abidevî, büyüklüğü, görkemli
bilfiil : gerçekten, edimlice, birfiil
çapaçul : pasaklı
dialkol : glikol
ekinsel : kültürel
eskicil : arkaik
eşeysel : cinsel, cinsî
fasikül : cüz, ansiklopedilerin, böle
heyakil : heykeller
ısılpil : termopil
ilkokul : iptidaî, iptidaî mektep
imtisal : uyma
intihal : aşırma, çalma
intikal : geçiş, anlama, kavrama, geçme, göçme, göçüş, çıkarsama, geçişim, öteleme
irtihal : ölme, ölüm
jenital : üremsel, genital
kontrol : denetleme, denetim, yoklama, arama, denetçi, kontrolör, nezaret, prova
kristal : billûr, kırılca
liberal : hoşgörülü, erkinci
muaccel : peşin

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bilfiil :

TDK:
zarf İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak
"Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor." - Atatürk

dijital :
TDK:
1. sıfat Sayısal
"Dijital telefon santrali."
2. Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren
3. isim, fizik Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi

elhâsıl :
TDK:
elhasıl

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

L ile biten 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra - Yazar: Barış Bıçakçı
Theseus-Romulus - Paralel Hayatlar - Yazar: Plutarkhos
Aristoteles ve Şiirsel Adalet - Yazar: Margaret Doody
Şiirsel Kimlikten Mekansal Sınırlara - Yazar: Beyhan Kanter
Paralel Evrenlere Somut ve Soyut Yaklaşım - Yazar: Metin Şahin
Theseus-Romulus - Paralel Hayatlar - Yazar: Plutarkhos
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı - Yazar: Hatice İçel
Paralel Dünyalar - Yazar: Ahmet Saatçioğlu
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı - Yazar: Hatice İçel
Paralel Yaşamlar (Bioi Paralelloi) - Yazar: Mestrius...

Kelime Bulma Motoru