L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
aksülâmel : tepki, reaksiyon
bakteryel : bakteriyel
basketbol : sepettopu, sepet topu
behemehal : mutlaka
bertafsil : açıklamalı
biseksüel : lgbt
bozbakkal : karatavukgillerden
diyagonal : köşegen, çapraz
ekvatoral : eşleksel
etilalkol : alkol
içgüdüsel : insiyakî
istençsel : iradi
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
mantıksal : mantıklı, mantıkî
mesleksel : meslekî
müstahsil : üretici, yetiştirici
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütekabil : karşılıklı
orostopol : orospu çocuğu
sağlıksal : hijyenik
suistimal : görev
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
tuğamiral : tuğa.
üniversel : evrensel, âlemşümul
vazıhamil : doğurma
yoğrumsal : plastik
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çevrimsel :

TDK:
sıfat Çevrimle ilgili veya çevrim biçiminde olan, devrî

kaplamsal :
TDK:
sıfat Kavramla ilgili bütün özellikleri bir arada bulunduran

toprakçıl :
TDK:
isim, hayvan bilimi Toprakta yaşayan hayvan türü

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru