L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aksülâmel : tepki, reaksiyon
âlemşümul : evrensel, üniversel
behemehal : mutlaka
bertafsil : açıklamalı
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
diyagonal : köşegen, çapraz
ekvatoral : eşleksel
espritüel : spritüel
gökçeağıl : kemente
hayvansal : hayvanî
içgüdüsel : insiyakî
isim-fiil : eylemlik
istençsel : iradi
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
koaksiyal : eksendeş
kolibasil : toprakta, sütte
metrdotel : başgarson
mevsimsel : mevsimlik
mütemayil : eğilimli
orostopol : orospu çocuğu
sağlıksal : hijyenik
şambriyel : iç lâstik
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
toplumsal : içtimaî, sosyal, çevre, göç, maşerî, soysuzlaşmak
tuğamiral : tuğa.
üniversel : evrensel, âlemşümul
üstdilsel : metalinguistik
varlıksal : ontik
vazıhamil : doğurma
yardımsal : sübvansiyonel
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bertafsil :

TDK:
zarf Ayrıntılı bir biçimde, uzun uzadıya, açık olarak
"Ayakta duracak takatim yok, yarın hepsini bertafsil hikâye ederim." - S. M. Alus

kavramsal :
TDK:
sıfat Kavramla ilgili, kavram niteliğinde olan

pislikçil :
TDK:
isim Dışkısal

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru