L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


behemehal : mutlaka
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
ekvatoral : eşleksel
istençsel : iradi
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
kıvrıkdal : kıvrımdal
mantıksal : mantıklı, mantıkî
metrdotel : başgarson
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütekabil : karşılıklı
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
mütemayil : eğilimli
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
sağlıksal : hijyenik
şambriyel : iç lâstik
tezgensel : katalitik
toplumsal : içtimaî, sosyal, çevre, göç, maşerî, soysuzlaşmak
tuğamiral : tuğa.
üniversal : evrensel, cihanşümul
üniversel : evrensel, âlemşümul
varlıksal : ontik
vazıhamil : doğurma
yardımsal : sübvansiyonel

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


buğdaycıl :

TDK:
isim, hayvan bilimi Bataklık yerlerde, patates, pancar tarlalarında yaşayan göçücü bir kuş (Luscinia svecica cyanecula)

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru