L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


âlemşümul : evrensel, üniversel
bakteryel : bakteriyel
behemehal : mutlaka
buğdaycıl : patates
diyagonal : köşegen, çapraz
flüorışıl : flüoresan
hayvansal : hayvanî
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrıkdal : kıvrımdal
koaksiyal : eksendeş
kolibasil : toprakta, sütte
mantıksal : mantıklı, mantıkî
mesleksel : meslekî
metrdotel : başgarson
mevsimsel : mevsimlik
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütemayil : eğilimli
pislikçil : dışkısal
şambriyel : iç lâstik
takı-fiil : ekeylem
tuğamiral : tuğa.
üniversal : evrensel, cihanşümul
üniversel : evrensel, âlemşümul
varlıksal : ontik
yardımsal : sübvansiyonel
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


beytülmal :

TDK:
isim, tarih Devletin hazinesi

diyagonal :
TDK:
1. isim Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş
2. matematik Köşegen

dömifinal :
TDK:
isim, spor Yarı final

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru