LE ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında LE harfleri bulunan 6 harfli 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet

Bazı LE ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lehtar :

TDK:
1. isim Yandaş, taraftar
2. ekonomi Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi

lejant :
TDK:
isim Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü anlatan yazı

lekeli :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir sebeple üzerinde leke oluşmuş, lekesi olan
"Armutların en fenası, en kavruk, en lekeli ve en hamı bile asildir." - R. H. Karay
2. Kötü tanınmış, lekelenmiş

LE ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti - Yazar: Solmaz Kamuran
Unutulmuş Lejyon - Yazar: Ben Kane
Külliyat-ı Letaif - Yazar: Faik Reşad

LE ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MUHAMMED - 15: Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?.
SAFFAT - 46: Berraktır, içenlere lezzet verir.

Kelime Bulma Motoru