LE ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında LE harfleri bulunan 6 harfli 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet

Bazı LE ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lejant :

TDK:
isim Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü anlatan yazı

lejyon :
TDK:
1. isim, tarih Eski Romalılarda piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik
2. askerlik Fransa da genellikle yabancılardan kurulu, birkaç takımdan oluşan piyade birliği

lekeli :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir sebeple üzerinde leke oluşmuş, lekesi olan
"Armutların en fenası, en kavruk, en lekeli ve en hamı bile asildir." - R. H. Karay
2. Kötü tanınmış, lekelenmiş

LE ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Pir-i Lezzet - Yazar: Saygın Ersin
Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti - Yazar: Solmaz Kamuran

Kelime Bulma Motoru